הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות

מכוח סמכותה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006, ובהתאם לייעודים שנקבעו בפסק הדין: ת”צ 14842-06-15 הלר נ’ בית מטבחיים דבאח בע”מ (כב’ השופטת אסתר שטמר) מזמינה הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות כאמור באותו הסעיף (להלן – הוועדה), גופי מחקר ופיתוח להגיש הצעות לקבלת כספים עד סך 800,000 ₪, אשר ישמשו לפרויקטים מחקריים, או עבור פעילות פיתוח בתחום רווחת בעלי חיים המיועדים לתעשיית המזון – בהתאם למודל חמשת התחומים, הכל כמפורט להלן. גופי מחקר המקדמים מחקרים בעלי היתכנות יישומית, וכן חברות המפתחות שירותים או מוצרים יישומיים בתחום רווחת בעלי החיים, מוזמנים להגיש הצעות לקידום רווחת חיות משק, בהתאם למודל חמשת התחומים של פרופסור דייוויד מלור וד”ר קאם ריד, המקודם בעשרים השנים האחרונות, ככלי להערכת השפעות הרווחה על התערבויות בחייהם של בעלי חיים. הבקשות תתייחסנה לתחומים שונים כהתנהגות, פיזיולוגיה, גנטיקה, המתה, ואתולוגיה. ההצעה יכולה להתמקד בבעלי החיים עצמם, בממשק בו הם מוחזקים ובתנאיו או בכוח האדם המטפל בהם. בקשה תכלול מתווה מפורט של המחקר או של הפיתוח שעבורו מבוקשת התמיכה, וכן אופן ביצועו – מטרות הפרויקט (מהו המצב הספציפי אותו מבקשים לשנות? תיאור המצב/הבעיה, על איזה צורך יענה הידע הבסיסי-תשתיתי שיילמד, המוצר או הטכנולוגיה שיפותחו); מהלך הפרויקט המתוכנן (משך הפרויקט והיקפו, לוחות זמנים לביצועו); סטטוס נוכחי – השלב בו נמצא הליך המחקר או הפיתוח, אופן הערכת הצלחת הפרויקט (קביעת מדדים להערכת הצלחת הפרויקט בהלימה למטרות שהוגדרו); פירוט אודות התרומה שהמחקר או הפיתוח ייצרו לטובת רווחת בעלי החיים; פירוט עלויות המחקר או הפיתוח. כן יפורטו נימוקים המצדיקים הענקת הקצאה, וכן ציון מקורות עצמיים למימון הפרויקט. לבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 9 לנוהל עבודת הוועדה. הליך בחירת הפרויקטים שיקבלו תמיכה יעשה בהיוועצות עם ראשת אגף רווחת בעלי חיים במשרד החקלאות, אשר ליוותה את הוועדה גם בעריכת הקול הקורא. יש לעיין בנוהל הוועדה ולהוריד את המסמכים המלאים והמחייבים של הקול הקורא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בכתובת: https://go.gov.il/keren27 את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס מקוון המופיע באתר הוועדה. בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הנדרשים תידחה על הסף. לשאלות או להבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר אלקטרוני [email protected]. הוועדה תהיה רשאית לקבוע תמיכה רק לפרויקט אחד, למספר פרויקטים, או שלא לתמוך באף פרויקט. לא תינתן תמיכה לפרויקטים שקיבלו תמיכה במסגרת קול קורא 7/2019. ניתן להגיש בקשות עד ליום 21 במרץ 2021 בשעה 23:00.  

כתבות דומות

סיכום מבוא לדחיינות ואיך לנצח אותה – לינקים והנחה

חברי וחברות קהילת ScienceAbroad היקריםות. כמה שמחנו להפגש בוובינר שהתקיים ב-16/5 בנושא...

סיכום יריד אירופה – 2023 // נדב דואני

יריד תעשייה ואקדמיה בסיינס אבורד הוא כבר מסורת. פעמיים בשנה יוצאים בכירים...

טראומה ממין שונה – על הבדלים בין זכרים לנקבות בפגיעות ועמידות בפני טראומה // ד״ר מעיין קריספיל-אלון

בשיתוף עמותת מדע גדול בקטנה בקטנה: האם אנשים מסוימים עמידים בפני טראומה...

על כשלונות באקדמיה/ ד”ר אבישג אדרי

בחדר סגל במכללה בה אני מלמדת פגשתי חברה שהייתה נראית קצת מדוכדכת,...

קול קורא תכנית ות”ת לתמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר

התפרסם הקול הקורא לתוכנית לתמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר. התוכנית הוקמה...

חומרים והפעלות לפסח

לקראת חג הפסח המתקרב אלינו לטובה ריכזנו לכם הגדות מעוצבות לילדים ולמבוגרים...

דברים שלא ידעתם על המרכז לקליטה במדע

המרכז לקליטה במדע מעמיד לרשות מדענים ומהנדסים תושבים חוזרים ששהו 5 שנים...

למה צריך לצפות כשעוברים מתפקיד מדען לתפקיד ניהולי בתעשיית ה-Life science? / שני מדינה

מדענים טובים הם אנשים סקרנים לגבי עולמם. הם רוצים לדעת למה דברים...

אבד בתרגום – איך להעביר את קורות החיים שלכם מישראל לעולם / סיון קון

וודאי כבר יצא לכם לשלוח יותר מפעם אחת קורות חיים בעברית למעסיק...