הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות

מכוח סמכותה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006, ובהתאם לייעודים שנקבעו בפסק הדין: ת”צ 14842-06-15 הלר נ’ בית מטבחיים דבאח בע”מ (כב’ השופטת אסתר שטמר) מזמינה הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות כאמור באותו הסעיף (להלן – הוועדה), גופי מחקר ופיתוח להגיש הצעות לקבלת כספים עד סך 800,000 ₪, אשר ישמשו לפרויקטים מחקריים, או עבור פעילות פיתוח בתחום רווחת בעלי חיים המיועדים לתעשיית המזון – בהתאם למודל חמשת התחומים, הכל כמפורט להלן. גופי מחקר המקדמים מחקרים בעלי היתכנות יישומית, וכן חברות המפתחות שירותים או מוצרים יישומיים בתחום רווחת בעלי החיים, מוזמנים להגיש הצעות לקידום רווחת חיות משק, בהתאם למודל חמשת התחומים של פרופסור דייוויד מלור וד”ר קאם ריד, המקודם בעשרים השנים האחרונות, ככלי להערכת השפעות הרווחה על התערבויות בחייהם של בעלי חיים. הבקשות תתייחסנה לתחומים שונים כהתנהגות, פיזיולוגיה, גנטיקה, המתה, ואתולוגיה. ההצעה יכולה להתמקד בבעלי החיים עצמם, בממשק בו הם מוחזקים ובתנאיו או בכוח האדם המטפל בהם. בקשה תכלול מתווה מפורט של המחקר או של הפיתוח שעבורו מבוקשת התמיכה, וכן אופן ביצועו – מטרות הפרויקט (מהו המצב הספציפי אותו מבקשים לשנות? תיאור המצב/הבעיה, על איזה צורך יענה הידע הבסיסי-תשתיתי שיילמד, המוצר או הטכנולוגיה שיפותחו); מהלך הפרויקט המתוכנן (משך הפרויקט והיקפו, לוחות זמנים לביצועו); סטטוס נוכחי – השלב בו נמצא הליך המחקר או הפיתוח, אופן הערכת הצלחת הפרויקט (קביעת מדדים להערכת הצלחת הפרויקט בהלימה למטרות שהוגדרו); פירוט אודות התרומה שהמחקר או הפיתוח ייצרו לטובת רווחת בעלי החיים; פירוט עלויות המחקר או הפיתוח. כן יפורטו נימוקים המצדיקים הענקת הקצאה, וכן ציון מקורות עצמיים למימון הפרויקט. לבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 9 לנוהל עבודת הוועדה. הליך בחירת הפרויקטים שיקבלו תמיכה יעשה בהיוועצות עם ראשת אגף רווחת בעלי חיים במשרד החקלאות, אשר ליוותה את הוועדה גם בעריכת הקול הקורא. יש לעיין בנוהל הוועדה ולהוריד את המסמכים המלאים והמחייבים של הקול הקורא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בכתובת: https://go.gov.il/keren27 את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס מקוון המופיע באתר הוועדה. בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הנדרשים תידחה על הסף. לשאלות או להבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר אלקטרוני [email protected]. הוועדה תהיה רשאית לקבוע תמיכה רק לפרויקט אחד, למספר פרויקטים, או שלא לתמוך באף פרויקט. לא תינתן תמיכה לפרויקטים שקיבלו תמיכה במסגרת קול קורא 7/2019. ניתן להגיש בקשות עד ליום 21 במרץ 2021 בשעה 23:00.  

כתבות דומות

התפרסם הקול הקורא השני לתוכנית לתמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר בשיתוף עם המרכז לקליטה במדע במשרד העלייה והקליטה

הכירו את מרכז הסרטן המשולב הטכניוני – ראיון עם מנהל המרכז (שמגייס!)

שלום פרופ’ אמיר אורין, ראש מרכז הסרטן המשולב הטכניוני ספר על המרכז: מרכז …

הכירו את מרכז הסרטן המשולב הטכניוני – ראיון עם מנהל המרכז (שמגייס!) Read More »

יש לך דוקטורט, או עד שנה לסיומו? זה הזמן להוביל את השינוי

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות למחזור י”ד של תוכנית ממשק – ממדע למדיניות, מבית …

יש לך דוקטורט, או עד שנה לסיומו? זה הזמן להוביל את השינוי Read More »

התפרסם קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע”ש יצחק שמיר למשתלמים במחקר לשנת 2024

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) מפרסם בזאת קול קורא לקבלת …

התפרסם קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע”ש יצחק שמיר למשתלמים במחקר לשנת 2024 Read More »

סדרת וובינרים חדשה בהשתתפות אוניברסיטאות המחקר בארץ

קול קורא למדענים ישראלים בצפון אמריקה: הקימו מעבדה מתקדמת משלכם באחת מהאוניברסיטאות …

סדרת וובינרים חדשה בהשתתפות אוניברסיטאות המחקר בארץ Read More »

מלחמה בישראל – כלים להתמודדות

חברי סיינס אברוד היקרים, תקופה קשה עוברת על כולנו. הכנו לכם קובץ עם …

מלחמה בישראל – כלים להתמודדות Read More »

נפתחה ההרשמה לתחרות השנתית Bio-Mix 2023

ביום שלישי, ה-10 באוקטובר,  בשעה 17:00 בזום, תתקיים התחרות השנתית Bio-Mix 2023, שבה …

נפתחה ההרשמה לתחרות השנתית Bio-Mix 2023 Read More »

הצלחה בבקשות לגרין קארד מסוג EB-1A וEB-2 National Interest Waiver

אנו גאים לעדכן כי צוות קן-תור עכו טיפל לאחרונה בשתי בקשות מוצלחות …

הצלחה בבקשות לגרין קארד מסוג EB-1A וEB-2 National Interest Waiver Read More »

מהמוח לנפש, האם הדמיה מוחית יכולה לחשוף את השורשים של הפרעות נפשיות? // ד”ר זיו בן־ציון

בשיתוף עמותת מדע גדול בקטנה בשנים האחרונות, יותר ויותר מחקרי הדמיה מוחית …

מהמוח לנפש, האם הדמיה מוחית יכולה לחשוף את השורשים של הפרעות נפשיות? // ד”ר זיו בן־ציון Read More »