חוקרים וחוקרות, אנו מפנים …

חוקרים וחוקרות, אנו מפנים את תשומת לבכם להצעת עבודה במחלקה לפיזיקה והשקיה סביבתית בראשון לציון, מנהל המחקר החקלאי.

דרישות: יוזם/ת בהתאם להנחיות כלליות, תכנון וביצוע מחקרים מדעיים/חקלאיים בשדה ובמעבדה. סיכום תוצאות המחקרים, ניתוח והסקת מסקנות, עריכתן לפרסום בדו”חות ו/או בעיתונות מדעית בארץ ו/או בחו”ל והעברתם לאישור הממונה.
פיקוח על רמתה המקצועית של עבודת המחקר והתאמתה למטרות שהוצבו. ייזום ופיתוח שיטות חדשות ויישומן, הלכה למעשה.
הכנת תכניות המחקר בהתאם להנחיות מקורות המימון בהתייעצות עם הממונה והגשתם לאשור הממונה.
ניהול עבודת צוות ובכלל זה הכוונתם והדרכתם.
קיום קשרים לחילופי ידע עם חוקרים ואנשי מדע בארץ ובחו”ל.
ייצוג המדינה בכנסים מדעיים בין לאומיים שונים.
אירוח אנשי מדע הבאים לסיורים מקצועיים בארץ.
ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.

פרטים נוספים ושליחת קורות חיים בקישור הבא ובאתר סינס אברוד. http://bit.ly/2nnYucH

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email