כיצד ניגשים לכתיבת מאמר אקדמי מצוין?

המאמר נכתבף נערך ותורגם מאנגלית ע”י שירותי התרגום והעריכה הלשונית של ALE

This article was written, edited and translated by Academic Language Experts.

עבודת מחקר שבנויה היטב צריכה להתחיל במתווה

בשביל מה נחוץ לי מתווה?

בין שאתם מחברים מתחילים ובין שמנוסים, השלב החשוב ביותר בכתיבת מאמר אקדמי הוא מתווה בנוי היטב. מתווה מתפקד כמסגרת עבודה לצורך ארגון השערות המחקר, הטיעונים, השאלות והמסקנות העיקריות שלכם, עוד לפני כתיבת המאמר.

על אף יתרונות אלו, מחברים רבים מדלגים על שלב זה משום שמעולם לא לימדו אותם כיצד לבנות מתווה או פשוט בשל אילוצי זמן. גם מחברים מנוסים ביותר חשים לפעמים שהם יכולים להסתמך על ניסיונם במקום על מתווה, לכן מחברים רבים מתחילים לכתוב את המאמרים שלהם ללא כל סדר או אסטרטגיה ברורים.

דוגמה לכך היא הטעות הנפוצה של להתחיל בכתיבת סעיף התוצאות המלא. אמנם נראה, לכאורה, כי סעיף זה הוא נקודת פתיחה הגיונית למאמר – הנתונים והאיורים זמינים, וכתיבת סעיף זה כרוכה בפחות מאמץ – אולם מחברים שמתחילים בכתיבה ללא סדר ורעיונות מוגדרים היטב יבזבזו, בסופו של דבר, חלק רב מזמנם ומזמן עמיתיהם ועורכיהם בניסיון לפתח מסקנות ומסרים חשובים בזמן הכתיבה, במקום לדאוג לארגונם טרם הכתיבה.

דברים בסיסיים אלו צריכים להיות משולבים כבר בטיוטת המאמר הראשונה, כך שתהיה לכם ולעמיתיכם האפשרות להתמקד בטיעונים הלוגיים המהותיים, בהשערות המחקר ובמסקנות – אלו האלמנטים הנחוצים עבור מאמר בעל השפעה. אם תשקיעו מחשבה במתווה ראוי, תקבלו מאמר ממוקד ומסגרת עבודה שיהיה אפשר להשתמש בה גם עבור מאמרים עתידיים. כדי להגיע למתווה מוקפד ואיכותי, כדאי למלא אחר השלבים הבאים.

השלבים בהכנת מתווה יעיל

חושבים לפני שכותבים

מאמר הוא המקום שבו מתקבצות כל השאלות והראיות שהובילו אתכם למסקנות העיקריות ולהשלכותיהן. כדי לחבר מאמר שקוראים ירצו לקרוא, חשוב לחשוב היטב על המסר שברצונכם להעביר.

 • האם המאמר מתאר שיטה? אם כן, ודאו כי המאמר מתמקד בפרטים הטכניים, באופן שבו השיטה מהווה שיפור על פני הקיימות ובאופן שבו השיטה עשויה לסייע במחקרים או בשימושים מעשיים.
 • האם המאמר מתאר מחקר בסיסי המוביל למסקנות פיזיות, סוציולוגיות או ביולוגיות? אם כן, המאמר צריך להתמקד במסקנות בעלות עניין מדעי, שיש להן משמעות רבה עבור התחום שלכם ועבור החברה, אם אפשר. לדוגמה, גילוי מסלול ביוכימי חדש הגורם לסרטן עשוי להוביל למסקנות מדעיות (מסלול ביוכימי חדש), ליתרונות מעשיים (יעד אפשרי חדש לפיתוח תרופות) ולהשלכות חברתיות רחבות (תרופה אפשרית לסרטן).
 • האם המאמר קורא תיגר על היפותזה קיימת? אם כן, יש להציג את ההיפותזה הקיימת וכן את הראיות התומכות בהיפותזה החדשה או המעודכנת.

הדרך שבה אנו מארגנים את הכתיבה שלנו משקפת את הדרך שבה אנו מארגנים את מחשבותינו, ולכן יש יתרונות רבים לארגון רעיונותינו בצורה פורמלית לפני שניגש לכתיבה. כך נוכל לקבל מאמר המתמקד בתוצאות ובמסקנות העיקריות שלכם. מתווה יעניק לכם את הכלים לבנות את מסגרת העבודה המחשבתית החיונית הזו, וכך יוכלו הקוראים שלכם לעקוב בצורה לוגית אחר התקדמות הסיפור שהמחקר שלכם מספר.

בנו את המתווה שלכם בסדר הבא

הסדר שלפיו כדאי לבנות את המתווה הוא שונה מזה של פרסום. מתווה פותח בחלק התוצאות, היות שהמתווה בנוי סביב תוצאות המחקר. חלק הדיון, המספק את המסקנות וההשלכות העיקריות, מבוסס על חלק התוצאות. מרגע ששני חלקים אלו מפורטים כראוי, נוסיף את המבוא ואת השיטות שנותנים את ההקשר הנחוץ להבנת שאלות המחקר ואת הפרוטוקולים הרלוונטיים, המספקים את הנתונים לצורך ביצוע מחקר חוזר עצמאי. להלן פירוט של כל חלק, לפי סדר הכתיבה המומלץ:

 1. תוצאות: עבור כל תוצאה או סט תוצאות, הקפידו לציין את השערות המחקר או את השאלות הספציפיות שבהן עוסק המחקר. לאחר מכן פרטו את המסקנות שאליהן הגעתם מסט הנתונים העוסק בכל שאלה. צריכות להיות לכם מסקנות ספציפיות עבור כל סט נתונים שהוצג. כמו כן, חשוב לציין באופן ספציפי אילו נתונים יופיעו באילו איורים. לדוגמה, איור 1 עשוי לכלול נתונים מניסויים B, A ו-C. אם מתוך מסקנה כלשהי עולה שאלה כלשהי שאליה מתייחסים הנתונים הבאים, יש לציין זאת באופן מפורש.
 2. דיון: ציינו את המסקנות העיקריות על סמך שילוב בין כל סט תוצאות והמסקנות השייכות אליו. כדאי לשאוף לשתי מסקנות עיקריות או יותר שייכללו במתווה, כאלו המשפיעות על התחום המדעי הרלוונטי (למשל, מסלול סרטן חדש) או על החברה (למשל, טיפול חדש נגד סרטן). המאמר כולו ייכתב בצורה שתוביל למסקנות אלו, והן למעשה המסרים העיקריים שברצונכם להעביר לקוראים. אם נחזור לדוגמת מסלול הסרטן החדש, המסקנה הכללית תהיה גילוי מסלול סרטן חדש, אשר עשוי להוביל לטיפול משופר, בעוד כל אחת מהתוצאות האינדיבידואליות תומכת במסקנות העיקריות. כמו כן, הוסיפו בקצרה הסברים או נקודות אחרות המבהירים את הנתונים או את המסקנות עבור הקוראים. לדוגמה, האם יש לנתונים מגבלות או הסברים חלופיים שהקוראים עשויים לתהות לגביהם?
 3. התאימו מחדש את התוצאות ואת נקודות הדיון שלכם. חשבו אם סדר הצגת התוצאות בסעיף התוצאות תומך בצורה הטובה ביותר במסקנות המפורטות בסעיף הדיון, ושנו את סדר התוצאות במידת הצורך. קביעת סדר הצגת התוצאות לאור המסקנות העיקריות תועיל לכם גם בקביעת סדר האיורים והטבלאות. אם יש תוצאות שהן רלוונטיות אך אינן תומכות באופן ישיר במסקנות המרכזיות, כדאי לכלול אותן ב”נתונים נלווים”. אם יש נתונים שאינם רלוונטיים לשום תוצאה או מסקנה, במישרין או בעקיפין, כדאי לשקול להסירם מהמאמר כדי לשמור עליו ממוקד.
 4. מבוא: עכשיו כשאתם יודעים מהו המסר שברצונכם להעביר במאמר, פנו לטפל בחלק המבוא במתווה. כאן תוכלו להשתמש במתווה כדי לכתוב מבוא תכליתי וממוקד בתוצאות המחקר המוצג. פרטו את הביבליוגרפיה שעליה הסתמכתם כדי שהקוראים יוכלו להבין את מצב הידע הקיים שבבסיס שאלות המחקר שלכם.

אם נחזור לדוגמת מסלול הסרטן, מה אנו מבינים כיום לגבי מסלולי סרטן? מה ידוע או משוער כיום על אודות מסלולי סרטן? מהם מסלולי הסרטן שבהם מטפלות התרופות הקיימות?

חלק מתחומי המחקר רחבים מאוד ואין לכלול רקע רחב מדי עבורם. המתווה יעזור להתמקד בידע הנחוץ לשם הבנת שאלות המחקר והמסקנות שלכם.

שיטות: עכשיו, לאחר שסיימתם עם שאלות המחקר, סדר המתווה והמסקנות, פנו לפירוט שיטות המחקר. לעתים קרובות מחברים כותבים את שיטות המחקר שלהם כלאחר יד, ועמיתים הכותבים ביקורת על הפרסומים עשויים שלא לבחון אותן מספיק לעומק ולהתמקד רק בתוצאות המרכזיות ועל הרלוונטיות שלהן למסקנות. ואולם שיטות המחקר הן קריטיות עבור מחקרים חוזרים עצמאיים, הבסיס לשיטה המדעית. כדאי לפתוח חלק זה במתווה בשיטות הנדרשות עבור המוצג באיורים העיקריים. אם יש שיטות המצריכות הסבר רחב במיוחד או שתומכות באיורים המשניים בלבד, כדאי לכלול אותן ב”שיטות נלוות”. השיטות שיש לתאר במתווה בצורה מלאה ומפורטת הן שיטות חדשות או כאלו ששונו בצורה משמעותית.

סדר המתווה

המבנה הסופי של המתווה צריך להיות דומה למפורט להלן, עם כל הפרטים שלכם.

 1. מבוא
  רקע וציטוטים עיקריים, כדי שהקוראים יבינו את השאלות ואת המסקנות.
 2. שיטות
  • שיטות עיקריות שתומכות באיורים, בטבלאות או בכל מידע אחר המופיע בחלק התוצאות.
  • שיטות המצריכות הסבר רחב במיוחד או שתומכות רק בתוצאות נלוות.
 3. תוצאות
  • שאלות מחקר
  • סטים של נתונים המוצגים לשם מענה על השאלות
  • הניסויים הכלולים בכל איור
  • המסקנה הנובעת מכל ניסוי
  • השאלות הנובעות מכל מסקנה, שאליהן יש להתייחס בשאלות מחקר עתידיות
 4. חלק הדיון
  • שתי מסקנות עיקריות או יותר, שלהן תימוכין בחלק התוצאות.
  • פרטי המחקר השופכים אור על הנתונים או על המסקנות המוצגים בחלק התוצאות.

השקיעו בזה עוד מחשבה

שמרו לעצמכם זמן לחזור ולבחון שוב את המתווה. בעת הרהור נוסף על המתווה, ייתכן שיעלו נקודות נוספות, ויזה עשוי להוביל למתווה מפורט המשלב בצורה הגיונית את הנקודות ואת הרעיונות העיקריים שלכם.

עכשיו אתם מוכנים להתחיל בכתיבה

עכשיו כשאתם מרוצים מהמתווה הסופי, תוכלו להמשיך הלאה לכתיבת המאמר. אם המתווה בנוי היטב, הוא יאפשר לכם לכתוב את החלקים באותו הסדר שיופיע במאמר או בפרסום הסופי. במילים אחרות, תוכלו להתחיל עם כתיבת המבוא, לאחר מכן להמשיך לשיטות המחקר, לתוצאות ולדיון. היתרון בכתיבה בסדר זה הוא שקוראים יוכלו לקרוא את המאמר בצורה חלקה יותר, ובמידה נכונה של מידע ונתונים בכל שלב.

בין שאתם מחברים מדעיים חדשים ובין שמנוסים, אתם תיהנו בסופו של דבר ממאמר מאורגן, בנוי בצורה לוגית ובעיקר, כזה שלקוראים ולעמיתים יהיה תענוג לקרוא ולבקר. נוסף על כך, באמצעות יצירת מתווים תוכלו להתמקד טוב יותר בשאלות מרכזיות ובתוצאות הדרושות כדי להגיע לפרסום, כבר בעת עריכת המחקר. וכך יש בכוחו של המתווה להפוך את המחקר ואת הכתיבה שלכם למשפיעים הרבה יותר.

כתבות דומות

התפרסם הקול הקורא השני לתוכנית לתמיכה בהעסקת חוקרים מצטיינים במעמד חוקר בשיתוף עם המרכז לקליטה במדע במשרד העלייה והקליטה

הכירו את מרכז הסרטן המשולב הטכניוני – ראיון עם מנהל המרכז (שמגייס!)

שלום פרופ’ אמיר אורין, ראש מרכז הסרטן המשולב הטכניוני ספר על המרכז: מרכז …

הכירו את מרכז הסרטן המשולב הטכניוני – ראיון עם מנהל המרכז (שמגייס!) Read More »

יש לך דוקטורט, או עד שנה לסיומו? זה הזמן להוביל את השינוי

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות למחזור י”ד של תוכנית ממשק – ממדע למדיניות, מבית …

יש לך דוקטורט, או עד שנה לסיומו? זה הזמן להוביל את השינוי Read More »

התפרסם קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע”ש יצחק שמיר למשתלמים במחקר לשנת 2024

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) מפרסם בזאת קול קורא לקבלת …

התפרסם קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע”ש יצחק שמיר למשתלמים במחקר לשנת 2024 Read More »

סדרת וובינרים חדשה בהשתתפות אוניברסיטאות המחקר בארץ

קול קורא למדענים ישראלים בצפון אמריקה: הקימו מעבדה מתקדמת משלכם באחת מהאוניברסיטאות …

סדרת וובינרים חדשה בהשתתפות אוניברסיטאות המחקר בארץ Read More »

מלחמה בישראל – כלים להתמודדות

חברי סיינס אברוד היקרים, תקופה קשה עוברת על כולנו. הכנו לכם קובץ עם …

מלחמה בישראל – כלים להתמודדות Read More »

נפתחה ההרשמה לתחרות השנתית Bio-Mix 2023

ביום שלישי, ה-10 באוקטובר,  בשעה 17:00 בזום, תתקיים התחרות השנתית Bio-Mix 2023, שבה …

נפתחה ההרשמה לתחרות השנתית Bio-Mix 2023 Read More »

הצלחה בבקשות לגרין קארד מסוג EB-1A וEB-2 National Interest Waiver

אנו גאים לעדכן כי צוות קן-תור עכו טיפל לאחרונה בשתי בקשות מוצלחות …

הצלחה בבקשות לגרין קארד מסוג EB-1A וEB-2 National Interest Waiver Read More »

מהמוח לנפש, האם הדמיה מוחית יכולה לחשוף את השורשים של הפרעות נפשיות? // ד”ר זיו בן־ציון

בשיתוף עמותת מדע גדול בקטנה בשנים האחרונות, יותר ויותר מחקרי הדמיה מוחית …

מהמוח לנפש, האם הדמיה מוחית יכולה לחשוף את השורשים של הפרעות נפשיות? // ד”ר זיו בן־ציון Read More »