להיות מדענית ישראלית – תכנון ומימוש קריירה

ScienceAbroad_logo_New-Eng-Wide-1-e1506767559307-1
MOIA-new4RSVP

סיינס אברוד גאה להציג תכנית ייחודית השואפת לתמוך בחוקרות השוקלות לשוב לישראל ולהביא עימן את הניסיון, הקשרים והידע לאקדמיה ולתעשייה הישראלית. תכליתה של התוכנית לתמוך בהתפתחותן של המדעניות ובסיכוייהן למקסם את יכולותיהן ולממש את שאיפותיהן המקצועיות.

התוכנית מתקיימת בזכות התמיכה הנדיבה של קרן קתרין איימס והפעלתה ממומנת בחלקה על ידי המרכז לקליטה במדע במשרד העליה והקליטה.

מלגות בתר-דוקטורט לעולים ותושבים חוזרים דרך המרכז לקליטה במדע במשרד העליה והקליטה

מלגה למשך שנתיים – לכיסוי הוצאות שכר הלימוד ודמי הקיום.
עולה – תחילת הסיוע לא יאוחר משלוש שנים ממועד עלייה.
תושב חוזר – שהייה של לפחות חמש שנים בחו”ל. תחילת הסיוע לא יאוחר משנה ממועד  חזרה.
מותנה בקבלה כתלמיד מחקר באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראל.
המלגה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

לפרטים נוספים:

https://www.gov.il/he/departments/units/research_science