תכניות ממשלה להשבת אקדמאים- המרכז לקליטה במדע

מדענים עולים ותושבים חוזרים יוכלו לקבל סיוע להשתלבות בתחומי המחקר והפיתוח מן המרכז לקליטה במדע שמטרותיו הן:

 • להקל על המדען העולה והתושב החוזר בשילובו במערכת המו”פ ומוסדות המחקר האקדמיים בישראל.
 • לייעץ למדען המחפש עבודה בישראל ולכוון אותו.
 • לסייע למוסדות ולגורמים עסקיים ואקדמיים במשק לקלוט מדענים עולים ומדענים ישראלים חוזרים.
 • לעודד התרחבות מערכת המו”פ בישראל תוך שימוש בידע ובניסיון שמביאים עימם המדענים.
 • להשתתף יחד עם גורמי ממשלה אחרים בקביעת מדיניות פיתוח כח אדם מדעי בישראל.

הגדרת “מדען” – תושבים חוזרים העונים לתנאים א’ ב’ או ה’ הבאים:

א. תואר: בעלי תואר Ph.D, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו לעלייתם לישראל. (תקופת לימודי הדוקטורט תמנה לצורך הניסיון).
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים. 
מעסיק אפשרי: כל המעסיקים.

ב. תואר: בעלי תואר M.Sc, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח לאחר קבלת התואר לפחות 4 שנים, מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.
מעסיק אפשרי: עולים – כל המעסיקים למעט האוניברסיטאות, תושבים חוזרים – מעסיקים מהתעשייה בלבד.

ה. תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל עד גיל 37 שיתקבלו כתלמידי מחקר באחת מהאוניברסיטאות.

הערה: פסיקת הגף להערכת התארים (במשרד החינוך) אינה מהווה תנאי להכרה של המרכז לקליטה במדע במועמד כמדען אלא במקרים בהם מתקיים ספק.

 

טכנולוגיה ומדעים מדויקים, טל’ 972-2-6214664
Email: [email protected]

מדעי החברה הרוח, טל’ 972-2-6214596
Email: [email protected]

מדעי הביולוגיה והרפואה, טל’ 972-2-6214631 
Email: [email protected]

כתובת למשלוח דואר:

המרכז לקליטה במדע
משרד העלייה והקליטה
רח’ הילל 15, 
ירושלים 94581
פקס: 02-6214638​​

המרכז לקליטה במדע מטפל במדענים עולים או תושבים חוזרים וכן במדענים בטרם עלייתם/חזרתם לישראל, אשר פנו אל המרכז מחו”ל.

המסמכים הדרושים להרשמה:

 • קורות חיים של המדען באנגלית, או בעברית, על מנת שניתן יהיה להפיצם בקרב מעסיקים פוטנציאליים בישראל.
 • רשימת הפרסומים המדעיים והפטנטים הרשומים על שם המדען.
 • תצלום מתעודת הדיפלומה (תואר שני ו/או שלישי).
 • תצלום הדפים הראשון והשני מתעודת העולה (לגבי מדענים שעלו לישראל).
 • תושב חוזר הנמצא בחו”ל – ירשם למבצע “חוזרים לישראל” ויציין בשאלון בקשה לסיוע קליטה במדע.

כיצד והיכן נרשמים?

 • הטיפול במדענים עולים ובתושבים החוזרים לישראל הינו ארצי ונעשה ע”י משרד העלייה והקליטה, המרכז לקליטה במדע שבירושלים ראה – כתובות וטלפונים.
 • לצורך הרישום לטיפול אין צורך להגיע פיזית אלא להעביר את המסמכים הדרושים בדואר או בדואר אלקטרוני.
 • מדענים ישראלים השוהים בחו”ל יכולים להעזר בבתים הישראלים

המרכז יבדוק את התאמת הפונים להגדרת מדען, יזמנם לראיון בסמיכות למקום מגוריהם ויודיע להם על הכללתם באוכלוסיית הזכאים או על דחיית הבקשה.

בהתאם להחלטה זו ייכלל המדען במאגר המידע הממוחשב של המרכז לקליטה במדע המשמש להפצת מועמדים למשרות המתבקשות על ידי מעסיקים פוטנציאליים.

המדען יוכל להציג את אישור המרכז על זכאותו בפני מעסיקים במהלך חיפוש עבודה.

הטיפול בפניות המדענים יתבצע במרכז לקליטה במדע בהתאם לתחומי ההסמכה האקדמית של המדענים.

כללי 

משרד העלייה והקליטה פועל לעידוד חזרתם ולקליטתם של ישראלים השוהים בחו”ל. המשרד, באמצעות המרכז לקליטה במדע (המק”ב), מסייע במציאת מקום תעסוקה בתחומי מחקר ופיתוח למדענים ומהנדסי מו”פ תושבים חוזרים.

תוכניות הסיוע הייחודיות לאנשי מחקר ופיתוח עודכנו לאחרונה. החמרה זו תקפה לגבי כל אותם מדענים שחזרו לישראל לאחר ה-1 בספטמבר 2011.

הסיוע
​הסיוע כולל יעוץ, הכוונה ומימון הניתן למעסיק כהשתתפות חלקית בעלויות העסקת החוקר. בדרך זו ישראלי השוהה בחו”ל יכול להיעזר בשרותי המרכז בטרם חזרתו לישראל בכדי לאתר מקום תעסוקה מתאים.
סיוע המרכז לקליטה במדע הוא השתתפות במימון העסקה הניתן ישירות למעסיק ובכלל זה למעסיקים מהאקדמיה או מהמגזר השלישי בגין קליטת מדענים בעלי תואר שלישי בלבד ומעסיקים מהמגזר העסקי – בגין קליטת מדענים בעלי תואר שני ומעלה שיועסקו במחקר ופיתוח. הסיוע לקליטה באוניברסיטאות מתקיים באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כחוקר או כמרצה המקבל שכר מהאוניברסיטה – הסיוע הינו לשנה אחת עם אפשרות פיצול לשנתיים. 
  כתלמיד מחקר (דוקטורנט) המקבל מלגה (למימון שכר לימוד ודמי קיום) מהאוניברסיטה – מימון מחצית המלגה למשך 3 שנים.
 • כמשתלם בטר-דוק’ (פוסט דוקטורנט) המקבל מלגה מהאוניברסיטה – מימון מחצית המלגה למשך שנתיים.

שימו לב!
1. מדען שהתקבל במינוי לסגל האקדמי הבכיר לא יוכל לקבל סיוע (משרתו נכללת בתקציב השוטף של הות”ת).
2. הסיוע לא יינתן להעסקה באמצעות חברת כוח אדם או כהעסקה כמרצה מן החוץ.

הערה: הסיוע הכספי מותנה באישור וועדה ובזמינות תקציבית.

במסגרת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופאי לבין ישראל בתחום מחקר ופיתוח, נכללת ישראל בין היתר גם בתכנית Marie Curie International Reintegration Grants. מטרת התכנית הינה סיוע כספי לחוקרים מישראל, אשר ביצעו מחקר במדינות שאינן אירופאיות, למשך 3 שנים לפחות, וברצונם לחזור לארץ ולהמשיך לעבוד במחקר.

חוקרים אשר חזרו לארץ חייבים להגיש הצעת מחקר לפני תחילת עבודתם. ניתן להגיש את הבקשה בכל ימות השנה. ניתן להגיש הצעות מחקר בכל תחומי המחקר המדעי והטכנולוגי פרט לתחומי המחקר הגרעיני הנכללים בהסכם EURATOM.

את הבקשות לסיוע יש להגיש במשותף עם “גוף מחקרי מארח” בארץ. במידה וההצעה תתקבל, ייחתם הסכם עם הגוף המחקרי המארח שיתחייב לקליטה מוצלחת של המדען למשך 3 שנים לפחות.

המימון בגובה עד 100,000 € יועבר לגוף המחקרי המארח לכיסוי הוצאות מחקר במשך שנתיים הראשונות של המחקר. לא ניתן להשתמש בסיוע זה לכיסוי משכורתו של החוקר אלא להוצאות מחקר כגון רכישת ציוד וציוד מתכלה למחקר, נסיעות, תשלומים לעובדים שאינם החוקר וכו’.

לפרטים נוספים:
europa.eu.int
www.iserd.org.il​​

כתבות דומות

הצלחה בבקשות לגרין קארד מסוג EB-1A וEB-2 National Interest Waiver

אנו גאים לעדכן כי צוות קן-תור עכו טיפל לאחרונה בשתי בקשות מוצלחות...

מהמוח לנפש, האם הדמיה מוחית יכולה לחשוף את השורשים של הפרעות נפשיות? // ד”ר זיו בן־ציון

בשיתוף עמותת מדע גדול בקטנה בשנים האחרונות, יותר ויותר מחקרי הדמיה מוחית...

נפתחה ההרשמה לכנס ISCCB 2024 בעין גדי

אתר הכנס קריאה לאבסטרקטים עד 15/8/2023 הרשמה (פוסטדוקים מוזמנים בתעריפי הסטודנטים) מלגות...

התפרסם הקול הקורא של קרן BARD ל-2024

קרן BARD (קמ”ח) היא הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוחים חקלאיים של ארצות הברית...

איך לדכא כאב ולהרגיש טוב? // ד”ר רוני חוגרי

זוהה מסלול עצבי שהפעלתו יכולה לסייע בהפחתת כאב והשפעותיו הנפשיות בשיתוף עמותת...

125 מיליון ₪ לקידום מחקר מדעי “והשבת מוחות” –
הוארך תאריך ההגשה

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה אישרה תוכנית ייחודית לתמיכה בהעסקת חוקרים...

לפעור פתח בשריון החיידקי // ד״ר גדעון מאמו

מחקרים חדשים חושפים כיצד חיידקים בונים את שכבת ההגנה החיצונית שלהם, ובכך...

הדם מחפש משמעות – על בדיקת דם מקיפה המציעה מדד חדש לבריאות מטאבולית // ד״ר נועה רפפורט

בשיתוף עמותת מדע גדול בקטנה האם יש סיכוי שמדד ה-BMI יוחלף בעתיד...

סיכום מבוא לדחיינות ואיך לנצח אותה – לינקים והנחה

חברי וחברות קהילת ScienceAbroad היקריםות. כמה שמחנו להפגש בוובינר שהתקיים ב-16/5 בנושא...