June 3, 2018

פרסום ראשון

                                            הזוכה במלגת IDT-SCIENCEABROAD לפוסט דוקטורט לשנת 2018-2019 הוא ד”ר עידו שגיא התפרסם שמו של הזוכה במלגת IDT-ScienceAbroad לפוסדוקטורט לשנת 2018-2019 – ד”ר עידו שגיא. IDT הינה חברה מובילה בתחום סינתזת חומצות גרעין והיא …

פרסום ראשון Read More »

לקבל ולהעביר ביקורת – בונה ולא הורסת / ד”ר לירון אבן פייטלסון

ביקורת היא חלק יומיומי בחייהם של סטודנטים ומדענים. קבלת הביקורת מתחילה בתואר הראשון עם ציונים והערות על עבודות הגשה, ממשיכה להערות על סמינרים בקורסים שונים ומשם הופכת למשהו שבשגרה – במהלך הרצאות והצגת פוסטרים, בעבודת המחקר השוטפת, וכן בכתיבת מאמרים ובקשות למענקי מחקר. קבלת והעברת ביקורת מהווים מרכיב בסיסי בהתנהלות שלנו כחוקרים. לא מעט מכם …

לקבל ולהעביר ביקורת – בונה ולא הורסת / ד”ר לירון אבן פייטלסון Read More »