June 12, 2018

חוקרות וותיקות בעולם המחקר – במסר לחוקרות בתחילת דרכן

לרגל יום האישה, הצגנו 3 שאלות מנחות לנשים חוקרות שפרשו או צפויות לפרוש בקרוב מתפקידים בכירים שונים ובפרט אמריטי, על מנת לשמוע מה יש להן לומר על מקומן של נשים במחקר, ומהי עצתן לנשים חוקרות. נפתח בדבריה של פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון:  רק בתחילת המאה הקודמת הוכרה זכותן של נשים לרכוש השכלה גבוהה, ואף […]

חוקרות וותיקות בעולם המחקר – במסר לחוקרות בתחילת דרכן Read More »

מסר לחוקרות בתחילת הדרך – פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון

רק בתחילת המאה הקודמת הוכרה זכותן של נשים לרכוש השכלה גבוהה, ואף שהן ניצלו זאת באופן מרשים ביותר עד כדי שוויון מגדרי בכל התארים וברוב שטחי הלימוד, כניסתן לעולם המחקר האקדמי והישרדותן המוצלחת בו מהוות עד היום אתגר רציני ביותר. התחרות בעולם הזה קשה לגברים ונשים כאחד, אבל ישנם חסמים במערכת שגורמים לאי שוויון מובנה

מסר לחוקרות בתחילת הדרך – פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון Read More »