Day: June 17, 2018

סיפורי הצלחה – ד”ר עידו גולשטיין

אני חושב שכל מי שקורא כאן בוודאי מכיר בחשיבות של סיינס אברוד, אבל למי שבכל זאת מפקפק, אשמח אם יקרא את השורות הבאות. כבר לאחר צעדי הראשונים כסטודנט במחקר ידעתי שאני מעוניין בקריירה באקדמיה ולשם כיוונתי את כל מאמציי. ניסיתי להשתמש בכל כלי שעמד לרשותי ובכלל זה הכלים של סיינס אברוד. הארגון נהפך להיות מאוד …

סיפורי הצלחה – ד”ר עידו גולשטיין Read More »

קול קורא להחזרת מדענים – מלגות שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018

גאים לראות שהיוזמה שלנו עם משרד המדע והטכנולוגיה ממשיכה שנה שלישית. משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להחזרת מדענים לישראל ע”ש יצחק שמיר-מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018 מועד אחרון להגשה: הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, לא יאוחר מיום שלישי, כז’ בתמוז תשע”ח, 10/7/2018, לכתובת: madaim@most.gov.il. משרד המדע והטכנולוגיה – פרסום קול קורא …

קול קורא להחזרת מדענים – מלגות שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018 Read More »

משבר עמוק בלימודי הכלכלה בישראל

משבר עמוק בלימודי הכלכלה בישראל: ועדת מומחים בינלאומיים שמינתה המועצה להשכלה גבוהה, קובעת כי המחלקות לכלכלה באוניברסיטאות בישראל קורסות ונמצאות “במצב קריטי”. לדברי המומחים, אחת הבעיות המשמעותיות שפגעו בבתי הספר לכלכלה נובעת מתנאי השכר הנמוכים, שעל פי הנהוג באוניברסיטאות בישראל, דומים לשכר בשאר התחומים, ואינם מושפעים מהתחרות הבינלאומית. “למה שמישהו שמקבל 250 אלף דולר בשנה …

משבר עמוק בלימודי הכלכלה בישראל Read More »

Scroll to Top Login to view this content.