April 23, 2020

תוכנית תמיכה במענקי מארי קירי לפוסטדוק וחוקרים/חוקרות חוזרים

התוכנית מסייעת למי שמתעתדים להגיש בקשות במחזור הקרוב (הגשה בספטמבר) ובמחזור בשנה הבאה. התוכנית היא שיתוף פעולה של מעברים, איסרד וקודו. תוכנית התמיכה היא מודולרית. חלקה פתוחה וחלקה (באחריות קודו) סגורה לקבוצה נבחרת של מגישים. תוכנית המפגשים : יום ראשון ה 3 במאי בשעה 14.30 עד 16.00 מפגש פתוח לשאלות ותשובות בעניין מענקי מארי קירי. […]

תוכנית תמיכה במענקי מארי קירי לפוסטדוק וחוקרים/חוקרות חוזרים Read More »

קול קורא להרצאות מדעיות

אנו מזמינים אתכם להמשיך לבנות קהילה ולייצר קשרים ישראלים חדשים! בואו להכיר חוקרים ממרכזים אחרים מהתחום שלכם ונייצר יחדיו סופר-גרופס בינלאומיים לפי תחומי מחקר! אנחנו מחפשים מתנדבות ומתנדבים שמעוניינים להעביר בזמן ההסגר הרצאות מדעיות לחברי הקהילה של סיינס אברואד.  הפורמט: הרצאה מקוונת, עד 20 משתתפים. 10 דקות נטוורקינג. הרצאת סמינר באורך כ-40 דקות. 10 דקות שאלות.

קול קורא להרצאות מדעיות Read More »

מענקי מארי-קירי של האיחוד האירופי / פרופ’ דוד לוי פאור

תוכנית ניידות החוקרים ע”ש מארי סקוודבסקה-קירי של האיחוד האירופי היא תכנית מענקים נדיבה להתפתחות מדעית-מקצועית. מטרת המענקים האישיים בתכנית, היא מיקסום הפוטנציאל היצירתי והחדשני של חוקרים, על ידי גיוון המיומנות הנרכשות, באמצעות הכשרה מתקדמת, ניידות בינלאומית ובין תחומית. פוסט-דוקטורנטים וחברי סגל יכולים להגיש הצעה לתוכנית. המענק ניתן לבעלי הפוטנציאל להפיק התועלת הרבה ביותר להתפתחותם המקצועית, בזכות

מענקי מארי-קירי של האיחוד האירופי / פרופ’ דוד לוי פאור Read More »