אודות תוכנית מלגות הטיסה

משרד העלייה והקליטה באמצעות ScienceAbroad, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל, מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה למדענים חוקרים ויזמים לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה הינה חד פעמית ויש להגישה לאחר קיום הראיונות בישראל !

מה נדרש ממך?

  • לקרוא את נוהל המלגות המלא ולוודא עמידה בתנאי המלגה לקריאה לחץ כאן.
  • לקיים את הראיונות ולדאוג לחתימות המראיינים על גבי הטופס כאן לטופס לחץ כאן או באמצעות מיילים מהמראיינים המאשרים שהראיון התקיים.
  • למלא את הבקשה למלגה באתר ולצרף את כל המסמכים הנדרשים תוך 21 יום מסיום הביקור בארץ. לטופס לחץ כאן.

מה אנו ממליצים ?

  • · מדענים אשר נמצאים ארבע שנים ומעלה מחוץ לישראל – לפנות למרכז לקליטה במדע במשרד הקליטה לקבל מידע וסיוע לגבי זכותם כמדענים חוזרים https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist
  • ייזמים אשר מעוניינים לבחון הקמת מיזם חדש בישראל – לפנות למרכז Business IL לסיוע על ידי יועץ מומחה. http://www.2binisrael.org.il/