בזמן שאתם בחו”ל

החיים אחרי – מה כדאי לכם להתחיל לעשות עכשיו כדי להתכונן לחיים כמדענים אחר כך – פרופ מאיה שולדינר

2018-10-31T14:28:15+00:00

החיים אחרי – מה כדאי לכם להתחיל לעשות עכשיו כדי

החיים אחרי – מה כדאי לכם להתחיל לעשות עכשיו כדי להתכונן לחיים כמדענים אחר כך – פרופ מאיה שולדינר2018-10-31T14:28:15+00:00