כלל חברי סיינסאברוד

מסר לחוקרות בתחילת הדרך – פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון

2018-09-02T11:02:35+00:00

רק בתחילת המאה הקודמת הוכרה זכותן של נשים לרכוש השכלה

מסר לחוקרות בתחילת הדרך – פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון2018-09-02T11:02:35+00:00

לקבל ולהעביר ביקורת – בונה ולא הורסת / ד”ר לירון אבן פייטלסון

2018-11-01T10:22:17+00:00

ביקורת היא חלק יומיומי בחייהם של סטודנטים ומדענים. קבלת הביקורת

לקבל ולהעביר ביקורת – בונה ולא הורסת / ד”ר לירון אבן פייטלסון2018-11-01T10:22:17+00:00