Loading Events

!רגע לפני שמתחילים הקולות הקוראים, טובי חברינו שעברו את התהליך לא מזמן ישתפו אותנו בחוויות, רשמים וטיפים

כל אחד ת.יביא את הפרספקטיבה האישית שלו.ה

.הזדמנות נהדרת לשאול שאלות ולחדד נקודות טרם ההגשה מאנשים שעדיין כאן בין שורותינו.

בואו רעבים לצהריים – ארוחה ישראלית וחומוסית תוגש למשתתפים (:

 

RSVP

פאנל משרה באקדמיה

Please fill in all required fields

Send RSVP confirmation to: