נוהל בקשה והענקת מלגות השתתפות בהוצאות נסיעה לצורך ראיונות עבודה בישראל

נוהל בקשה והענקת מלגות השתתפות בהוצאות נסיעה לצורך ראיונות עבודה בישראל2019-01-07T12:43:29+00:00

סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל , במימון של האגף לקליטה במדע ואגף ייזמות עסקית במשרד העלייה והקליטה, מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה של חוקרים ישראלים המגיעים לישראל לראיונות עבודה.

מי זכאי למלגה?

 • בעלי תואר שני ומעלה העוסקים במחקר/פיתוח.
 • בעלי אזרחות ישראלית אשר שהו מחוץ לישראל לפחות שנתיים.
 • רשומים באתר משרד העלייה והקליטה ומילאו טופס בקשה לאישור עקרוני למעמד תושב חוזר.
 • רשומים כחברים בעמותת סיינסאברוד.
 • מעוניינים להיקלט בתעסוקה מדעית בישראל / בעלי רעיון למיזם טכנולוגי / יזמים עסקיים בעלי חברה טכנולוגית / בכירים בחברה הבודקים אפשרות להעברת המחקר והפיתוח לישראל או למימוש המיזם בארץ.
 • מתכננים לקיים בין ראיונות עבודה באקדמיה (לפחות אחד), בתעשייה או פגישות לקידום מיזם טכנולוגי.

מהו סכום המלגה ?

הסכום המקסימלי למלגה לראיונות במוסדות להשכלה גבוהה הינו 800$ ולא יותר מ-90% מעלות כרטיס הטיסה לישראל.

מועמד שיתראיין בתעשיה יהיה זכאי לתוספת של 100$ למלגה ועד למקסימום של 900$ או 90% מעלות כרטיס הטיסה לישראל.

כמה ראיונות נדרשים ?

ראיונות עבודה במוסדות להשכלה גבוהה

למשרת חבר סגל אקדמי בכיר –

2 ראיונות מול דיקן הפקולטה/יו”ר וועדת המינויים של הפקולטה, או 4 ראיונות מול מנהל מחלקה (100% מלגה ועד 800$)

ראיון בודד אצל דיקן או יו”ר ועדת המינויים או 2 ראיונות על ידי ראש מחלקה (50% מלגה ועד400$)

לתפקיד אחר באקדמיה –

4  ראיונות מול חבר הסגל האקדמי הבכיר (100% מלגה ועד 800$)

3  ראיונות מול חבר הסגל האקדמי הבכיר (75% מלגה ועד 600$)

2  ראיונות מול חבר הסגל האקדמי הבכיר (50% מלגה ועד 400$)

ראיונות עבודה בתעשיה/יזמות

4  ראיונות בתעשיה מול מנהל בכיר הקשור ישירות להעסקת המועמד (100% מלגה ועד 900$) כולל:

 • ראיון עבודה אצל מעסיק בתעשיה
 • ראיון לקידום מיזם טכנולוגי או להעתקת פעילותה של חברה לישראל עם אחד מהגורמים המפעילים את תכניות הרשות לחדשנות/מרכז השקעות/חממה טכנולוגית/קרן הון סיכון/חברה המתמחה בקידום פרויקט סיד/שותף סיכון/אחד מהמרכזים העסקיים של משרד העלייה והקליטה או מוקד סטארט אפ של אגף יזמות עסקית.
 • ראיון עבודה במחלקה מסוימת בבית חולים מול מנהל מחלקה/מנהל מכון (זכאות עד ל 800$ מלגה מלאה).
 • השתתפות בכנסים הרלוונטים לתהליך חיפוש העבודה וקביעת פגישות מראש עם מעסיקים פוטנציאלים במסגרת הכנס. השתתפות בכנס ללא קביעת פגישות אישיות אינה תחשב לצורך מתן מלגה.

תהליך המלגה:

 • הגשת מסמכי המלגה באתר חודש לפני ההגעה לישראל. לא יטופלו מלגות שיוגשו בדיעבד.
 • התכנסות ועדת מלגות אחת לחודש לדיון בבקשות.
 • מכתבי אישור או סירוב ישלחו למגישי הבקשה בסיום הדיון בועדה.
 • במידה ויש אישור, יש להציג אסמכתאות מהמראיינים לקיום הראיונות ולשלוח מסמכים סופיים על פי הנדרש.
 • תשלום המלגה יבוצע לחשבון הבנק בישראל לאחר השלמת כל המסמכים.

הערות:

 • יש להגיש את הבקשה כחודש לפני ההגעה לראיונות בישראל. לא יטופלו מלגות שיוגשו בדיעבד.
 • הרצאות, סמינרים וראיונות עבודה באותה הפקולטה באותו המוסד יספרו כראיון אחד.
 • ראיונות בפקולטות שונות באותו מוסד ייספרו כראיונות נפרדים.
 • סכומי ההחזר המפורטים בקריטריונים הינם מקסימאליים ויהיו נתונים לשינוי ע”פ החלטת וועדת ההיגוי.
 • המלגה הינה חד פעמית לכל פונה (לא ידונו בקשות למלגה של זוכי מלגות קודמים).
 • לא ניתן להגיש בקשה למימון מקביל של גורם ממשלתי נוסף (כגון הרשות לחדשנות)
 • התקציב השנתי לתוכנית זו מוגבל. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התכנית במהלך השנה התקציבית במקרה של ניצול משאבים מקסימלי. הודעה על כך תפורסם באתר של ScienceAbroad.

לכל שאלה בנושא מלגת הטיסה, ניתן לפנות למייל: [email protected]