ORT Braude Faculty Position In Biotechnology Engineering

  • Academy
  • Anywhere

Ort Brauda אורט בראודה

הגדרת התפקיד:

הוראה והדרכה אקדמית בתחומים הנדסיים

השתתפות בפעילויות המחלקה והמכללה

ביצוע והובלת פעילות מחקרית

דרישות מהמועמדים:

PhD בהנדסת ביוטכנולוגיה או הנדסה כימית או ביורפואית ואו בתחומים משיקים

תואר ראשון בהנדסה באחד ממקצועות ההנדסה לעיל.

עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית במקצועות ההנדסה

עדיפות לבעלי רקע מחקרי או מו”פ תעשייתימשמעותי באחד או יותר מהנושאים: מזון,חקלאות, פרמצבטיקה,ביוחומרים

עדיפות לבעלי ניסיון אקדמי ותעשייתי

עדיפות למועמדים לאחר פוסטדוקטורט בחו”ל

יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות ויכולת ניהול

הבקשה צריכה לכלול:

קורות חיים של המועמד.

תיאור קצר של פעילות מחקר ו/או פעילות מקצועית נוכחית, ותוכניות עתידיות

הצהרה לגבי תחומי ההוראה והעניין של המועמד בהוראה

שמות של 35 ממליצים

To apply for this job email your details to raperez@braude.ac.il

Scroll to Top Login to view this content.