קול קורא לגיוס חוקר/ת למו”פ עוטף עזה

  • Government
  • Anywhere

מו"פ עוטף עזה

מו”פ עוטף עזה מקבל כעת הגשות של מועמדים.ות למשרה מלאה של חוקר.ת. מו”פ עוטף עזה הינו מרכז מחקר ופיתוח אזורי של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה והוא בחסות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המו”פ ממוקם במועצה האזורית שדות נגב, ומעניק
שרותי מחקר ופיתוח לכל אזור עוטף עזה ובעיקר בחבל הבשור שהוא אזור החקלאות הגדול בישראל. הגידולים העיקריים הם חיטה, תפ”א, גזר, ירקות עליים, מטעי אבוקדו ופרדסי הדרים. בנוסף, בחבל העוטף מספר תעשיות מזון המבוססות על גידולי האזור. המו”פ נמצא
בתקופת פיתוח ומעוניין לקלוט חוקרים.ות שיתנו מענה לבעיות החקלאים באזור, במחקר שימושי, וגם בסיסי מתקדם. אנו מעוניינים גם לתמוך בתעשיות המזון ולקלוט חוקרים בנושאי פיתוח מקורות חלבון אלטרנטיבי וגידולים חדשים.

.1 תחומי מחקר מועדפים:
 מדעי הצמח )מטעים וגידולי שדה)
 הגנת הצומח )מחלות צמחים ,הדברת עשבים ,אנטומולוגיה)
 מדעי קרקע )שיקום, שימור ,פוריות קרקעות)
 חקלאות מדייקת
(foodtech) פודטק 

.2 תנאי סף למשרה:
השכלה נדרשת -בעל תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בתחום רלוונטי לתחומי מחקר המוצעים.

.3 כישורים נדרשים:
 חריצות ויכולת עבודה בצוות
 פרסום מאמרים מדעיים
 יכולת כתיבת הצעות מחקר ודוחות מדעיים

.4 פרטים על המשרה
היקף משרה: 100%
כפיפות בארגון: מנכ”ל ומנהל המדעי של המו”פ
מגורים בדרום -יתרון

.5 הגשת המועמדות
יש לשלוח במייל קורות חיים הכולל פרסומים ורשימת 3 ממליצים לפחות.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 31/05/2024
[email protected] :מועמדות להגשת מייל
לציין בכותרת המייל -” הגשת מועמדות קול קורא גיוס חוקרים”
בדבר פרטים על המשרה ניתן לפנות לפרופ’ ירון שטרית: il.ac.bgu@s

To apply for this job email your details to Deborah.katiflab@gmail.com