לוגו Scooper

כמחצית מהמדענים הישראלים בחו”ל רוצים לחזור לישראל