Adi Lavy

ראיון עם ד”ר עדי לביא

חוקרים ישראלים יוצאים לחול מתוך הכרח על מנת לקבל משרה באקדמיה בישראל.  השיטה מחייבת אותם לצאת לחול – אך בפועל תמיד יהיו יותר פוסט דוקטורנטים ממשרות באקדמיה. וכאן מתאר עדי, כיצד אנו סיינס אברוד נכנסים לתמונה – מנסים גם לחזק את הקשרים בין האקדמיה בישראל לחוקרים (כדי לשמוע על תקנים ומשרות חדשות) אבל גם לחזק את ההבנה של החוקרים לגבי הזדמנויות התעסוקתיות עבור חוקרים בתעשייה.