Webinar

התכנית הרב שנתית של ות”ת – אתגרים והזדמנויות באקדמיה הישראלית ובהתפתחות הסגל עם אמיר גת

התכנית הרב שנתית של ות”ת – אתגרים והזדמנויות באקדמיה הישראלית ובהתפתחות הסגל עם אמיר גת

מר אמיר גת משמש כממונה על תחום הקצבות למחקר באגף לתקצוב בוועדה לתכנון ותקצוב (ות”ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג). מר גת הוא בעל תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ומינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.), שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עובד במל”ג בתפקידים שונים כבר כ-20 שנה ובתפקידו הקודם היה ממונה על תקציבי האוניברסיטאות וקרנות המחקר.

מר גת הציג בוובינר:

  • רקע על ההשכלה הגבוה ועל מל”ג ות”ת.
  • מבנה המערכת האקדמית בישראל.
  • התוכנית הרב שנתית של ות”ת.
  • קרנות המחקר השונות.
  • הקמה ושדרוג תשתיות מחקר (מענקי ציוד מחקרי).
  • תוכניות הדגל – רפואה מותאמת אישית, מדע וטכנולוגיית קוואנטים, מדעי הנתונים (big data, data sciences) ומדעי הרוח.
  • מאמצים מגדריים – מלגות למחקר בחברה הערבית ובחברה אתיופית והוגנות מגדרית באקדמיה ובמחקר