Webinar

סוגיות בביטוח לאומי לישראלים בחו”ל ולתושבים חוזרים עם גב’ שרה קלדרון

סוגיות בביטוח לאומי לישראלים בחו”ל ולתושבים חוזרים עם גב’ שרה קלדרון

גב’ שרה בן עמי קלדרון מנהלת תחום בכירה ביטוח וגבייה בסניף הביטוח הלאומי בפתח תקווה שימשה בעבר בתפקיד רפרנטית בנושא הביטוח הלאומי לתוכנית להשבת אקדמאים. בוובינר סקרה את נושא תושבות, זכויות וחובות במהלך השהות בחו”ל ומידע חיוני למי שבכוונתו לחזור לארץ. כמו כן השיבה על שאלות מרובות מהמשתתפים. הפעילות ממומנת ע”י משרד העלייה והקליטה – המרכז לקליטה במדע ואגף יזמות עסקית. תודתינו לבית הישראלי על החיבור לדוברת, השת”פ הפורה והסיוע המתמשך למדענים. הוובינר שודר בפייסבוק לייב בעמוד העמותה – https://www.facebook.com/events/71830…