Webinar

פוסטדוק בתעשיה: השילוב בין מחקר ועבודה מחוץ לאקדמיה עם ד”ר סשה ברדיצבסקי

פוסטדוק בתעשיה: השילוב בין מחקר ועבודה מחוץ לאקדמיה עם ד”ר סשה ברדיצבסקי

ד”ר ברדיצ’בסקי סקרה בוובינר את הנושאים הבאים:

  • מהו פוסט דוקטורט בתעשייה?
  • מה מייחד פוסט דוקטורט בתעשייה ובמה הוא שונה מפוסט דוקטורט באקדמיה
  • תהליך הגיוס
  • פרסומים במהלך פוסט דוקטורט בתעשייה
  • רמת המחקר בהשוואה לאקדמיה
  • אפשרויות קריירה בסיום הפוסט דוקטורט