הכירו את המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה

2019-02-10T14:58:43+00:00

פרופ’ רכינוב יציג את ייחודה של האוניברסיטה הפתוחה לעומת אוניברסיטאות אחרות ויסקור:

  • תחומי מחקר במחלקה למדעי הטבע והחיים
  • פרופיל הסטודנטים במחלקה למדעי הטבע והחיים
  • תהליך הגיוס למחלקה ולמה אפשר לצפות כחוקר/ת מתחילים בה
  • משרות פתוחות לחברי סגל בכיר במחלקה

קישור

http://www.anymeeting.com/PIID=ED50D785884631

שם המרצה

פרופ’ איגור רכינוב

אודות המרצה

פרופ’ איגור רכינוב הוא ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה ונשיא האגודה הישראלית לואקום. פרופ’ רכינוב הוא כימאי פיסיקלי שמחקרו מתמקד בהפקת ננו-חומרים בזרימות ריאקטיביות בפזה גזית, תחליפי נפט לתחבורה וכן בדינמיקה של אנטראקציה בין מולקולות למשטחים קטליטיים.

תאריכים ושעות

Thursday, June 08th, 2017

3:00 – 4:00 pm Eastern Standard Time (EST)
12:00 – 1:00 pm Pacific Standard Time (PST)
19:00-20:00 Greenwich Mean Time (GMT)
22:00 – 23:00 Israel Standard Time (IST)