מלגות טיסה לראיונות2018-02-26T10:54:16+00:00

Project Description

מלגות טיסה לראיונות

ScienceAbroad מציעה, בשיתוף עם התכנית הלאומית להשבת אקדמאים, תכנית מלגות להשתתפות במימון כרטיסי טיסה לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה מיועדת לחברי ScienceAbroad ולאקדמאים הרשומים לתכנית הלאומית להשבת אקדמאים.

מועמדים שיתראיינו באקדמיה ויעמדו בתנאי מלגת הטיסה יזכו לסכום של 800$ ועד 90% מעלותו של כרטיס הטיסה לישראל. מועמדים שיתראיינו גם בתעשייה, יקבלו בנוסף לסכום המצוין לעיל מלגה נוספת על סך 100$ ועד למקסימום של 900$.

להזמנה