DAVIDSHIELD – לחזור לישראל בראש שקט2018-02-26T10:39:40+00:00

Project Description

DAVIDSHIELD – לחזור לישראל בראש שקט

DavidShield בשיתוף עם “שירותי בריאות כללית”, מעניקה לך כיסוי ביטוחי רפואי מלא בעת החזרה לשהות של קבע בישראל, מיד עם הנחיתה בנתב”ג, ללא תקופת המתנה.
תוכנית הביטוח הייחודית “DavidShield Global Israel”, הינה תוכנית הביטוח היחידה המאושרת ע”י הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר הכוללת כיסוי ביטוחי מלא בהיקף הזכאות הקבועה בחוק בריאות ממלכתי בישראל *.
ניתן להצטרף לתכנית הביטוח בשיחה טלפונית קצרה מחו”ל ולנחות בישראל בראש שקט.
תנאים מיוחדים לתושבים חוזרים המופנים ע”י הבתים הישראלים בארה”ב וארגון Science Abroad.
בפניה נא לציין קוד הטבה 972.

פרטי התקשרות

שיחת חינם מארה”ב: 1-877-296-4184
משאר העולם: 972-9-8920-950+
דוא”ל: [email protected]

* ע”פ תנאי הפוליסה

להזמנה