מלגת צוקרמן 

 • תחום: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הטבע והנדסה.
 • דד ליין להגשה: 30.3.2019
 • גובה המלגה: 20,000$ + $5,000 לשנה (למשךעד שנתיים)
 • פרטים נוספים: אתר המלגה

המלגה מיועדת למועמדים ולמועמדות מארה”ב וקנדה.

תכנית מלגות ותת לבתרדוקטורנטיות מצטיינות

 • תיאור: המלגה מוענקת ל-10 דוקטורנטיות
 • המלגה מיועדת למועמדות מכלל האוניברסיטאות בארץ למימון לימודי בתר-דוקטורט בחו”ל.
 • תחום: עדיפות לתחום ההנדסה, המדעים הפיזיקאליים ומדעי המחשב
 • גובה המלגה: 20,000$לשנה (במשך שנתיים)
 • מלגת השלמה (מותנית בקבלת מלגה נוספת)
 • פרטים נוספים:משה אהרוני: [email protected] 02-5094586

תכנית לאומית לפרסי מחקר לקידום נשים במדעמכון וייצמן למדע

 • תיאור: 10 מלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות
 • המלגה מיועדת למועמדות מכלל האוניברסיטאות בארץ למימון לימודי בתר-דוקטורט בחו”ל.
 • תחום: המדעים הניסויים בלבד
 • גובה המלגה: 15,000$ לשנה (במשך שנתיים)
 • דד ליין להגשה: ניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה.
 • פרטים נוספים: אתר התכנית [email protected]
 • announcement_2018.pdf

תכנית האוניברסיטה העברית למלגות בתרדוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות

 • תיאור: תכנית אוניברסיטאית ל-10 מלגות לדוקטורנטיות מצטיינותשל האוניברסיטה העברית למימון בתר-דוקטורט בחו“ל או במתכונת משולבת.
 • מלגת השלמה (מותנית בקבלת מלגה נוספת)
 • תחום: לכל התחומים
 • גובה המלגה: 20,000$-25,000$
 • קול קורא 2018-19
 • פרטים נוספים בדוא”ל:[email protected]

מלגות אוניברסיטת בןגוריון בנגב למשתלמות בתרדוקטורט בחול בתחומי מדעי ההנדסה ומדעי הטבע

 • תיאור: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תעניק מספר מלגות למשתלמות בתר-דוקטורט בחו“ל, המלגה מיועדת למועמדות מכלל האוניברסיטאות בארץ.
 • מלגת השלמה (מותנית בקבלת מלגה נוספת).
 • תחום: מדעי הטבע המדויקים (מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב) ומדעי ההנדסה.
 • פרטים נוספים:בעברית, English
 • גובה המלגה: 40,000$ (20,000$ בשנה למשך שנתיים)

תנאי סף:

 • מצוינות מדעית ופוטנציאל קליטה באוניברסיטת בן-גוריון.
 • קבלה להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה מובילה בתחום ההתמחות והשגת מימון חלקי.

בצירוף המסמכים:

 • פנייה בכתב המפרטת הישגים בדוקטורט, תכנית לבתר-דוקטורט, תאריך נסיעה צפוי ואופק אקדמי.
 • קורות חיים.
 • פניה בכתב מהמנחה המיועד/ת בחו”ל.
 • מסמכים המאשרים קבלת מימון נוסף.
 • מכתב המלצה מהמנחה לתואר ה-Ph.D שיישלח ישירות למשרד לקידום נשים באקדמיה

AAUW International Fellowships

 • תיאור: מספר מלגות המיועדות למימון לימודי בתר-דוקטורט בארצות הברית לסטודנטיות זרות (שאינן בעל אזרחות אמריקנית)
 • גובה המלגה: 18,000$ עד 30,000$
 • פרטים נוספים: אתר התכנית

EMBO

 • תיאור: מלגת EMBO מתחייבת לאיזון בין מספר הזוכות למספר הזוכים במלגה.
 • פרטים נוספים: אתר המלגה

יד הנדיב – מלגות לבתרדוקטורט משולב בארץ ובחול   

 • תיאור: המלגה מיועדת לבתר-דוקטורנטיות/ים בארץ בשילוב עם עבודת מחקר בחו”ל לתקופות קצרות
 • גובה המלגה: 160,000 ₪
 • תחום: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הטבע והנדסה.
 • לפרטים נוספים:[email protected]

LOréal USA for Women in Science Fellowship Program

 • תיאור: 5 מלגותהניתנות לבתר-דוקטורנטיות/ים על בסיס מצטיינות
 • גובה המלגה: $60,000
 • תחום: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הטבע והנדסה.
 • פרטים נוספים: אתר המלגה

 

מידע נוסף

כולל מלגות מומלצות נוספות בעמוד המעודד שיוויון מגדרי באוניברסיטאות.