לנצח בעולם משולב: פיתוח תעשיית הביו-טק כחלק אינטגרלי מכלכלת ישראל