ד”ר אורן קולודני

התכנית סייעה לי מאד מאחר שלא היה לי מקור מימון אחר לטיסה לארץ לצורך הראיונות, ואת יתר מחיר הנסיעה שילמתי מכיסי. הרגשתי שהתהליך היה פשוט במידה סבירה בהחלט ושהמענה שקיבלתי ממך היה ידידותי, ישיר, ויעיל.

קיבלתי משרת חוקר מן המניין בארץ בעקבות הנסיעה, באוניברסיטה העברית, ואגיע להקים את המעבדה, בגבעת רם ב 2019.

 

The program was very helpful to me since I didn’t have another funding source in order to fly to Israel for the interviews, and the rest of the flight’s price I paid from my own pocket. I felt the process was simple to a quite reasonable extent. And that the responses I received from you was friendly, direct and efficient.

I got accepted as a full time researcher, at the Hebrew University and I will arrive to startup the lab at Givat Ram in 2019.

Scroll to Top Login to view this content.