ד”ר אסף מדי

המלגה מאד חשובה ביחוד כי משכורות הפוסטים מאד נמוכות .
התהליך היה קל ופשוט ויותר חשוב מהיר  ובעקבותיו התקבלתי למשרה ואנחנו חוזרים ביולי 2018 לארץ.

 

The scholarship is important especially because the Posts’ wagers are very low. The process was easy and simple and more importantly fast.

In pursuance of it I got a job and we are returning to Israel on July 2018.

Scroll to Top Login to view this content.