האקתון

מוזמנים להצטרף לאירוע האקתון התמודדות מערכתית עם עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה

2019-02-03T08:45:46+00:00

  אירוע האקתון התמודדות מערכתית עם עמידות חיידקים

מוזמנים להצטרף לאירוע האקתון התמודדות מערכתית עם עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה2019-02-03T08:45:46+00:00