Opinion piece

השינוי בתפיסת חשיבות בריאות הנפש באקדמיה כבר כאן / ד”ר מריאנה טרומן רוזנצביט

2019-02-04T06:46:27+00:00

הצטרפתי לעולם האקדמי בגיל עשרים ומאז למדתי ועבדתי בארבע פקולטות

השינוי בתפיסת חשיבות בריאות הנפש באקדמיה כבר כאן / ד”ר מריאנה טרומן רוזנצביט2019-02-04T06:46:27+00:00