webinar

צעדים ראשונים כ-PI: כל מה שלא לימדו אותנו מעולם, ולא ילמדו אותנו לעולם! ד”ר עדי שטרן

2018-10-31T14:25:41+00:00

צעדים ראשונים כ-PI: כל מה שלא לימדו אותנו מעולם, ולא

צעדים ראשונים כ-PI: כל מה שלא לימדו אותנו מעולם, ולא ילמדו אותנו לעולם! ד”ר עדי שטרן2018-10-31T14:25:41+00:00

החיים אחרי – מה כדאי לכם להתחיל לעשות עכשיו כדי להתכונן לחיים כמדענים אחר כך – פרופ מאיה שולדינר

2018-10-31T14:28:15+00:00

החיים אחרי – מה כדאי לכם להתחיל לעשות עכשיו כדי

החיים אחרי – מה כדאי לכם להתחיל לעשות עכשיו כדי להתכונן לחיים כמדענים אחר כך – פרופ מאיה שולדינר2018-10-31T14:28:15+00:00

השלכות מיסוי בישראל לשלבי חיים שונים של מדענים היוצאים לחו”ל – רו”ח מייקל גולדברג

2018-10-31T14:32:08+00:00

רו"ח מייקל גולדברג הוא מנהל תחום ניוד עובדים במשרד BDO

השלכות מיסוי בישראל לשלבי חיים שונים של מדענים היוצאים לחו”ל – רו”ח מייקל גולדברג2018-10-31T14:32:08+00:00