אגודות הידידות של האוניברסיטאות בישראל

מטרת האגודות הוא לגייס כספים לאוניברסיטאות, הן מקיימות קשרים עם תורמים פוטנציאליים, בוגרים השוהים בחו”ל ומרצים בשבתון. האגודות מקיימות אירועים לתורמים עם מרצים בכירים מהאוניברסיטה.

ערך מוסף עבור מרכז ScienceAbroad – קבלת מידע מראש על בכירים מהאקדמיה שמגיעים או שבתוניסתים שנמצאים באיזור – כך שניתן לפנות אליהם ולבקש פגישה עם חברי המרכז ו/או לחבור ולקיים אירועים משותפים.

ערך מוסף עבור אגודת הידידות – הם מחפשים בוגרים שיכולים לספר על התחום בו הם עוסקים.

•       ידידי אוניברסיטת תל אביב – http://www.aftau.org

•       ידידי הטכניון – http://www.ats.org

•       ידידי האוניברסיטה העברית https://www.afhu.org

•       ידידי אוניברסיטת בן גוריון http://aabgu.org

•       ידידי אוניברסיטת אריאל – http://www.afau.org

•       ידידי אוניברסיטת חיפה – http://www.asuh.org

•       ידידי מכון ויצמן – http://www.weizmann-usa.org