נוהל בקשה והענקת מלגות השתתפות בהוצאות נסיעה לצורך ראיונות עבודה בישראל

לוגו משרד העלייה והקליטה

סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל , במימון של האגף לקליטה במדע ואגף ייזמות עסקית במשרד העלייה והקליטה, מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה של חוקרים ישראלים המגיעים לישראל לראיונות עבודה.

מי זכאי למלגה ?

 • חוקרים בעלי אזרחות ישראלית אשר שהו מחוץ לישראל לפחות שנתיים אחורה ממועד הביקור בארץ.
 • רשומים באתר משרד העלייה והקליטה כתושבים חוזרים וקיבלו אישור על כך.
 • רשומים כחברים בעמותת סיינס אברוד.
 • בעלי תואר שני ומעלה.
 • עוסקים במחקר ו/או פיתוח ומעוניינים להיקלט בתעסוקה מדעית המשלבת מו”פ באקדמיה או בתעשייה בארץ,
  או יזמים בעלי רעיון למיזם טכנולוגי הבודקים אפשרות להעברת המחקר והפיתוח לישראל ומימוש המיזם בארץ.

מהו היקף המלגה ?

למלגאים הטסים מארה”ב – מלגה של 700 $ ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

למלגאים הטסים מאירופה – מלגה של 350 $ ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

כמה ראיונות נדרשים ? 

על מנת לקבל את המלגה, נדרש המועמד לקיים ראיונות עבודה כלהלן:

ראיונות עבודה במוסדות להשכלה גבוהה

לתפקיד אחר באקדמיה –(כגון מינוי ארעי במסלול מחקר, פוסט-דוקטורט שני, ממשק, הוראה שאינה סגל אקדמי בכיר) 

נדרשים ראיונות שהתקיימו אצל חבר הסגל האקדמי הבכיר המתכוון לשאת במימון העסקת המועמד כאשר:

4  ראיונות- זכאות למלגה מלאה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

3  ראיונות – זכאות למלגה חלקית בהיקף 75% מסך המלגה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

2  ראיונות – זכאות למלגה חלקית בהיקף 50% מסך המלגה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

למשרת חבר סגל אקדמי בכיר באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה:

 ראיונות שהתקיימו אצל דיקן הפקולטה או יו”ר וועדת המינויים של הפקולטה או 4 ראיונות שהתקיימו אצל מנהל מחלקה =
  זכאות למלגה מלאה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

ראיון בודד אצל דיקן או יו”ר ועדת המינויים או 2 ראיונות על ידי ראש מחלקה =
  זכאות למלגה חלקית בהיקף 50% מסך המלגה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס.

ראיונות עבודה משולבים אקדמיה/תעשייה/יזמות או תעשייה/יזמות או בתי חולים

לצורך מניין הראיונות יחשבו:

 • ראיונות בחברות תעשיה פרטיות או ממשלתיות מול הגורם הבכיר ביותר האחראי לגיוס המועמדים כגון מנכ”ל, מנהל מחלקה, מנהל מכון.
 • ראיונות לקידום מיזם טכנולוגי או להעתקת פעילותה של חברה לישראל, עם אחד מהגורמים המפעילים את תכניות הרשות לחדשנות / מרכז השקעות/חממה טכנולוגית / קרן הון סיכון / חברה המתמחה בקידום פרויקט סיד / אחד מהמרכזים העסקיים של משרד העלייה והקליטה או מוקד סטארט אפ של אגף יזמות עסקית.
 • ראיונות בבתי חולים עם מנהל מחלקה או מנהל מכון.


  למלגה מלאה נדרשים 4 ראיונות כמפורט להלן:

4 ראיונות – זכאות למלגה מלאה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

3 ראיונות– זכאות למלגה חלקית בהיקף 75% מסך המלגה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

2 ראיונות– זכאות למלגה חלקית בהיקף 50% מסך המלגה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס

מהו נוהל הגשת הבקשה?

 • את הבקשות למלגה יש להגיש לאחר קיום הראיונות ועד 21 יום ממועד הביקור בישראל.
 • יש למלא טופס בקשה דיגיטלי באתר של סיינס אברוד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, כולל אישורי מראיינים על קיום הראיונות, אישור תושב חוזר לאחר הגשה באתר של משרד העלייה והקליטה, צילום ת.ז., חשבונית הטיסה, תעודת לימודים ואישור חשבון בנק ישראלי.
 • ועדת המלגות תתכנס אחת לחודש לדיון בבקשות שהוגשו במהלך החודש האחרון.
 • סיינס אברוד תשלח תשובה רשמית למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
 • התשלום בפועל יבוצע ע”י סיינס אברוד לחשבון ישראלי. במקרים חריגים תתאפשר העברה בנקאית/תשלום פייפאל לחשבון בחו”ל, בניכוי עמלת ההעברה.

 

הערות:

 • ראיונות עבודה באותה הפקולטה באותו המוסד יספרו כראיון אחד.
 • ראיונות בפקולטות שונות באותו מוסד ייספרו כראיונות נפרדים.
 • ראיונות עבודה מול חברות כוח אדם לא יחשבו תקפים לצורך המלגה.
 • פגישות לא פורמליות שלא לצורך ראיון, לא יחשבו תקפים למלגה.
 • סכומי ההחזר המפורטים בקריטריונים הינם מקסימאליים ויהיו נתונים לשינוי ע”פ החלטת וועדת ההיגוי.
 • המלגה הינה חד פעמית לכל פונה (לא ידונו בקשות למלגה של זוכי מלגות קודמים).
 • לא ניתן להגיש בקשה למימון מקביל במידה וקיים מימון נוסף מגורם אחר.

התקציב השנתי לתוכנית זו מוגבל. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התכנית במהלך השנה התקציבית במקרה של ניצול משאבים מקסימלי. הודעה על כך תפורסם באתר של ScienceAbroad.

לכל שאלה בנושא המלגה, ניתן לפנות למייל: [email protected]