מלגות טיסה

משרד העלייה והקליטה באמצעות ScienceAbroad, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל, מציע מלגת
השתתפות בהוצאות טיסה למדענים חוקרים ויזמים לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל.

מתי מגישים?

כל השנה
עד 21 יום ממועד הביקור בישראל ועדת המלגות מתכנסת לאשר בקשות אחת לרבעון

כמה כסף?

עד $700 למגיעים מצפון אמריקה / אוקיאניה 
עד $350 למגיעים מאירופה

למי זה מתאים?

חברי ScienceAbroad, שנתיים לפחות בחו”ל, שמגיעים למס’ ראיונות עבודה בישראל לקראת חזרה

כמה ראיונות צריך?

בין 2 ל-4
בתלות בהגדרות המשרה לפרטים על ראיונות נדרשים

נוהל הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשות למלגה לאחר קיום הראיונות ועד 21 יום ממועד הביקור בישראל.

 1. יש למלא טופס בקשה דיגיטלי באתר של סיינס אברוד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, כולל אישורי מראיינים על קיום הראיונות, אישור תושב חוזר לאחר הגשה באתר של משרד העלייה והקליטה, צילום תעודת זהות, חשבונית התשלום על הטיסה, תעודת לימודים ואישור חשבון בנק ישראלי.
 2. ועדת המלגות תתכנס אחת לרבעון לדיון בבקשות שהוגשו במהלך הרבעון האחרון.
 3. סיינס אברוד תשלח תשובה רשמית למגישי הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
 4. התשלום בפועל יבוצע ע”י סיינס אברוד לחשבון ישראלי. במקרים חריגים תתאפשר העברה בנקאית/תשלום פייפאל לחשבון בחו”ל, בניכוי עמלת ההעברה.

זכאות וגובה המלגה

 • חוקרים בעלי אזרחות ישראלית אשר שהו מחוץ לישראל לפחות שנתיים אחורה ממועד הביקור בארץ.
 • רשומים באתר משרד העלייה והקליטה כתושבים חוזרים וקיבלו אישור על כך. נבקש להבהיר כי דרישה זו אינה גמישה והיא חובה לכל מבקשי המלגה.
 • רשומים כחברים בעמותת סיינס אברוד.
 • בעלי תואר שני ומעלה.
 • עוסקים במחקר ו/או פיתוח ומעוניינים להיקלט בתעסוקה מדעית המשלבת מו”פ באקדמיה או בתעשייה בארץ,
 • או יזמים בעלי רעיון למיזם טכנולוגי הבודקים אפשרות להעברת המחקר והפיתוח לישראל ומימוש המיזם בארץ.
 • גובה המלגה :
  – מלגאים המגיעים לראיונות בישראל מצפון אמריקה / אוקיאניה – מלגה של עד $700 ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס
  – מלגאים המגיעים לראיונות בישראל מאירופה – מלגה של עד $350 ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס

ראיונות לצורך המלגה

על מנת לקבל את המלגה, נדרש המועמד לקיים ראיונות עבודה כלהלן:

ראיונות במוסדות להשכלה גבוהה

 • ראיונות שהתקיימו אצל דיקן הפקולטה או יו”ר וועדת המינויים של הפקולטה או 4 ראיונות שהתקיימו אצל מנהל מחלקה מקנים זכאות למלגה מלאה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס.
 • ראיון בודד אצל דיקן או יו”ר ועדת המינויים או 2 ראיונות על ידי ראש מחלקה מקנים זכאות למלגה חלקית בהיקף 50% מסך המלגה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס.
 • ראיונות בפקולטות שונות באותו מוסד ייספרו כראיונות נפרדים.
 • ראיונות עבודה באותה הפקולטה באותו המוסד יספרו כראיון אחד.

נדרשים ראיונות שהתקיימו אצל חבר הסגל האקדמי הבכיר המתכוון לשאת במימון העסקת המועמד כאשר:

 • 4  ראיונות- זכאות למלגה מלאה ולא יותר מ 70% מעלות הכרטיס
 • 3  ראיונות – זכאות למלגה חלקית בהיקף 75% מסך המלגה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס.
 • 2  ראיונות – זכאות למלגה חלקית בהיקף 50% מסך המלגה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס.

ראיונות בחברות בתעשיה או ממשלתיות

 • ראיונות מול הגורם הבכיר ביותר האחראי לגיוס המועמדים כגון מנכ”ל, מנהל מחלקה, מנהל מכון.
 • ראיונות לקידום מיזם טכנולוגי או להעתקת פעילותה של חברה לישראל, עם אחד מהגורמים המפעילים את תכניות הרשות לחדשנות / מרכז השקעות/חממה טכנולוגית / קרן הון סיכון / חברה המתמחה בקידום פרויקט סיד / אחד מהמרכזים העסקיים של משרד העלייה והקליטה או מוקד סטארט אפ של אגף יזמות עסקית.
 • ראיונות בבתי חולים עם מנהל מחלקה או מנהל מכון.
 • 4 ראיונות – זכאות למלגה מלאה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס
 • 3 ראיונות – זכאות למלגה חלקית בהיקף 75% מסך המלגה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס
 • 2 ראיונות – זכאות למלגה חלקית בהיקף 50% מסך המלגה ולא יותר מ-70% מעלות הכרטיס

ראיונות שלא נספרים לצורך המלגה

 • ראיונות עבודה מול חברות כוח אדם לא יספרו או יחשבו תקפים לצורך המלגה.
 • פגישות לא פורמליות שלא לצורך ראיון, לא יחשבו תקפים למלגה.

המלצות, הערות וסייגים חשובים

 • המלגה הינה חד פעמית לכל פונה (לא ידונו בקשות למלגה של זוכי מלגות קודמים).
 • יש להגיש את המלגה עד 21 יום לאחר קיום הראיונות בישראל.
 • לאישור קיום הראיון יש לדאוג לחתימות המראיינים על גבי הטופס (DOCX) או באמצעות מיילים מהמראיינים המאשרים שהראיון התקיים.
 • סכומי ההחזר המפורטים בקריטריונים הינם מקסימליים ויהיו נתונים לשינוי ע”פ החלטת וועדת ההיגוי.
 • לא ניתן להגיש בקשה למימון מקביל במידה וקיים מימון נוסף מגורם אחר.
 • התקציב השנתי לתוכנית זו מוגבל. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התכנית במהלך השנה התקציבית במקרה של ניצול משאבים מקסימלי. הודעה על כך תפורסם באתר של ScienceAbroad.
 • מדענים שנמצאים ארבע שנים ומעלה מחוץ לישראל יכולים לפנות למרכז לקליטה במדע במשרד הקליטה לקבל מידע וסיוע לגבי זכותם כמדענים חוזרים https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist
 • מדענים ייזמים שמעוניינים לבחון הקמת מיזם חדש בישראל – לפנות למרכז Business IL לסיוע על ידי יועץ מומחה. http://www.2binisrael.org.il/

ההרשמה פתוחה רק לחברי סיינסאברוד

אם אתם רשומים לאתר אנא התחברו, ואם לא מוזמנים ולהרשם ולהצטרף לקהילה שלנו