Government programs

לוגו משרד העלייה והקליטה

 

משקיעים בקליטת מדענים – המרכז לקליטה במדע                       

מדען או מהנדס מו”פ תושב חוזר בעל תואר שני ומעלה ומעוניין להשתלב בהצלחה במשרה מדעית באקדמיה או במגזר העסקי בישראל?

אנחנו כאן לשירותך!

אם אתה מדען או מהנדס מו”פ בעל תואר שני או שלישי, יש לך ניסיון במחקר או בפיתוח, ואתה מעוניין להשתלב במגזר העסקי או הציבורי בישראל – אנחנו במרכז לקליטה במדע שבמשרד העלייה והקליטה עומדים לשירותך.

אנו מעמידים לרשות מדענים וחוקרים תושבים חוזרים מערך סיוע רחב לקידום השתלבותם בארץ בתחומי המחקר והפיתוח ומלווים אותם בתהליך מציאת משרה מדעית ההולמת את כישוריהם המקצועיים.                

מערך השירות שלנו כולל:

הכוון וסיוע תעסוקתי

צוותי הייעוץ שלנו ישמחו לעמוד לרשותך בכל שלב – עוד בזמן שהייתך בחו”ל או לאחר חזרתך ארצה – ילוו אותך באופן אישי וקשוב ויסייעו לך באיתור משרה מדעית באקדמיה או במגזר העסקי.

סיוע  במימון העסקה

כמדען או מהנדס מו”פ הנך זכאי לסיוע במימון ההעסקה במטרה לעודד את קליטתך במערכות המו”פ בישראל. הסיוע יועבר למעסיקך כהשתתפות חלקית בעלויות העסקתך.

תנאי הזכאות

  • שהות של 5 שנים ומעלה בחו”ל
  • תחילת העסקה תוך שנתיים מיום החזרה לישראל
  • ניסיון נדרש:

 השכלה

ניסיון

פרסומים

בעלי תואר PhD
או תואר מקביל

ניסיון במחקר או בפיתוח במשך שלוש מחמש השנים שקדמו לעלייה או החזרה לישראל

פרסום מאמרים או רישום פטנטים

בעלי תואר M.Sc
או תואר מקביל

ניסיון במחקר או בפיתוח במשך ארבע משש השנים שקדמו לעלייה או החזרה לישראל

פרסום מאמרים או רישום פטנטים

מדענים שאין ברשותם פרסומים או פטנטים עשויים להיות זכאים לסיוע במימון העסקה במגזר העסקי.

מדענים חסרי ניסיון במחקר יהיו זכאים לסיוע בלימודי דוקטורט או פוסט-דוקטורט.

מדען שהתקבל במינוי לסגל האקדמי הבכיר לא יהיה זכאי לסיוע מאחר ומשרתו כלולה בתקציב ממשלתי מהות”ת.

 

מלגות לתלמידי מחקר

מלגת דוקטורט

משך הסיוע: שלוש שנים

תנאי הזכאות:

  • גיל המועמד לא יעלה על 37.
  • קבלה ללימודי תואר שלישי באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראל.
  • שהייה של 5 שנים ומעלה בחו”ל.
  • התחלת לימודים בתוך שנתיים מיום החזרה לישראל.

מועמד לתואר שלישי הנדרש להשלמות טרם קבלתו למסלול דוקטורט זכאי לקבל סיוע באמצעות מסלול קדם-דוקטורט – שנה א’ כחוקר בצוות מחקר, ושנתיים במלגת דוקטורט.

המלגה מותנית בהתנדבות בת 24 שעות שנתיות למען הקהילה.

 

מלגת פוסט דוקטורט

משך הסיוע: שנתיים.

תנאי הזכאות:

  • קבלה לפוסט-דוקטורט באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראל.
  • שהייה של 5 שנים ומעלה בחו”ל.
  • התחלת לימודים בתוך שנתיים מיום החזרה לישראל.שירות טרום חזרה

המרכז לקליטה במדע מפעיל שירות טרום חזרה שמטרתו עידוד השבתם לישראל של מדענים השוהים בחו”ל.

אם טרם חזרת, באפשרותך להגיש בקשה להכרה כמדען חוזר עוד בעת שהייתך בחו”ל.

 

יצירת קשר

יועצי המרכז לקליטה במדע עומדים לרשותכם, ע”פ התחומים הבאים:

 

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר המרכז לקליטה במדע:
מדענים תושבים חוזרים | משרד העלייה והקליטה (www.gov.il)