סוגרים חשבון המדענים רוצים לחזור לישראל

לפי סקר ארגון המדענים הישראלים בחו״ל, SceinceAbroad , רוב המדענים השוהים בחו״ל מבקשים לחזור לישראל אך אין מספיק משרות באקדמיה הישראלית ואין להם את ההיכרות והניסיון הנדרש להשתלבות בתעשייה. הארגון מקיים תכנית חשיפה לתעשייה הישראלית בחסות חברת טבע ישראל וחברות נוספות ובשת״פ עם עם המרכז לקליטה במדע ואגף ליזמות עסקית במשרד העליה והקליטה.

חזון הארגון הוא שישראל תהא אבן שואבת לחוקרים מכל העולם.

מוזמנים להצטרף למאמץ

מדענים המבקשים להירשם

מעסיקים פוטנציאליים

תורמים המעונינים לתרום

לשמיעת הראיון המלא הכנס לקישור