כמחצית מהמדענים הישראלים החיים בחו”ל הם בעלי פוטנציאל גבוה לשוב לישראל