Webinar

המסע אל המשרה – הכירו את המחלקה למדעי בעלי החיים‎

המסע אל המשרה – הכירו את המחלקה למדעי בעלי החיים‎

שלושת החוקרים הצעירים של המחלקה למדעי בעלי החיים בפקולטה לחקלאות, ד”ר ארז מילס, ד”ר שרון שלזינגר וד”ר אורן פורקוש, יספרו על המסע שלהם אל המשרה הנכספת. הם יציעו טיפים לתהליך הראיון, ליצירת תוכניות מחקר מותאמות, ולהקמת מעבדה, בדגש על מחלקות מחקר המתרכזות בנושאים שאינם במיינסטרים ומתקשות להשיג מועמדים מצטיינים. נקודה עיקרית היא שמועמדים רבים מסננים את עצמם מראש, למרות שהם עשויים להתאים למחלקות אלו ולמרות שהם עשויים למצוא בהן בית חם להמשך הקריירה המדעית שלהם. דגש נוסף הוא שגמישות של מועמדים מבחינת נושאי המחקר עשויה לפתוח דלתות נוספות ושאחת היכולות של כל פוסטדוקטורנט היא היכולת לפתח נושאי מחקר חדשים. לבסוף, שלושת החוקרים יסבירו למה בחרו דווקא בפקולטה לחקלאות, יספרו על ההיתרונות של הפקולטה ויציגו את הקול הקורא המופץ בימים אלו.