Webinar

מיתוג עצמי ופרזנטציה למדענים – גב’ דפנה גולד מלכיאור

מיתוג עצמי ופרזנטציה למדענים – גב’ דפנה גולד מלכיאור

כמה פרזנטציות העברתם בתקופה האחרונה? כמה פעמים הצגתם את עצמכם בכל מיני סיטואציות?

מכמה מאלה יצאתם מרוצים ב- 100% בידיעה שהמסר שהתכוונתם אליו נקלט היטב אצל שומעיכם?

כחוקרים אקדמיים, חלק גדול ממשימותיכם כולל העברת מסרים לגורמים מגוונים וקהלים אינספור. לכן חשוב ביותר לפתח, לשכלל ולשדרג כל העת את יכולת העברת המסרים, המילולית והבלתי מילולית. כריזמה מולדת היא אכן מתנה אך כל אחד ואחת מאתנו יכולים לרכוש כלים ולהוסיף אותם לרפרטואר שלנו ולהשתמש בהם כבר מן ההזדמנות הקרובה, משיחת מעלית ועד כנס בינלאומי, עבור דרך ועדות וישיבות מכל סוג.

בוובינר מוצעת לכם הזדמנות מיוחדת ללמוד כמה מעיקרי הפרזנטציה האפקטיבית, לרבות:

  • תקשורת בלתי מילולית: שימוש בשפת גוף ובקול להעצמת המסר המילולי.
  • בניית מסר מילולי קצר, קליט וקולע.
  • ניתוח קהלי יעד שונים להתאמת המסר.