Webinar

פתיחת מעבדה כחוקר צעיר

פתיחת מעבדה כחוקר צעיר

ד”ר דני בן צבי הציג את נסיונו האישי בחיפוש משרה והקמת מעבדה:

  • הגשת מועמדויות- מה בכלל האופציות?
  • הראיונות לתפקיד pi
  • איך לבחור מוסד?
  • הזמן הכי כיפי בפוסט: לפני שמגיעים לארץ
  • מה עושים בשנה הראשונה כ pi?
  • מה עושים בשנה השניה כ pi?
  • טעויות והצלחות אישיות