הסיכוי לחזרת אקדמאים ישראלים לישראל2018-11-12T13:36:44+00:00

Project Description

הסיכוי לחזרת אקדמאים ישראלים לישראל

כמחצית מהאקדמאים הישראלים החיים בחו”ל הם בעלי פוטנציאל גבוהה לשוב לישראל. 39% מהם שוקלים ברצינות חזרה לישראל בשנה הקרובה.