Innovation

התעשייה כמסלול קריירה לפוסט דוקטורנטים

ראיון עם ד”ר שמוליק הס, ממקימי ויו”ר הארגון המעבר מעולם האקדמיה לתעשייה נשמע לרבים כמעבר חד ואולי אף “יציאה מהמסלול”, למרות שאנו כארגון מרבים להדגיש את הקשרים ההדוקים בין השניים. לא פעם דיברנו על יתרונותיה של התעשייה ועל הזדמנויות התעסוקה הרבות שהיא מציעה עבור פוסט דוקטורנטים. בהמשך לגישתנו בנושא, קיימנו בחודש דצמבר האחרון סדנה  מעמיקה …

התעשייה כמסלול קריירה לפוסט דוקטורנטים Read More »

יזמים בוגרי טכניון מוזמנים

יזמים בוגרי טכניון מוזמנים להצטרף לתכנית האנג’לים של בוגרי הטכניון ארגון בוגרי הטכניון, בשיתוף T3 של הטכניון, יוצאים בתכנית חדשה לקידום השקעות אנג’לים למיזמי טכנולוגיה צעירים של בוגרי טכניון. הדרישות: המצאות של לפחות בוגר טכניון אחד בתפקיד בכיר בקבוצת המיזם על המיזם להיות ממשי ובעל ייחודיות ההצעות יוגשו על ידי היזמים עצמם הרישום לתכנית כרוך …

יזמים בוגרי טכניון מוזמנים Read More »

Login to view this content.