Ortal Shmaltz

Ortal Shmaltz

Director of EcoScience Communities

מנהלת את קהילות EcoScience של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

ביו: מתמחה בהובלת תהליכים אסטרטגיים בתחום ניהול הידע. פועלת מעל 20 שנים ליישומים תהליכי ניהול ידע וטרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי, השלישי והפרטי. מנהלת מגוון קהילות ידע מקצועיות, בכללן מנהלת את קהילות Eco Science של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה העוסקות במגוון תחומים: בינה מלאכותית, קיימות, קידום חינוך טכנולוגי.