Career Planning

כתיבת מכתב היכרות מקדים (cover letter) לקורות חיים – טיפים והמלצות / ד”ר עופר יזהר-ברנע וד”ר אירית מילר-זמורה

2019-01-11T11:06:05+00:00

עצות איך לבנות אווטר בולט וכובש כל מסע טרנסאטלנטי/של אלף

כתיבת מכתב היכרות מקדים (cover letter) לקורות חיים – טיפים והמלצות / ד”ר עופר יזהר-ברנע וד”ר אירית מילר-זמורה2019-01-11T11:06:05+00:00