ניהול כספים בתוכניות פנסיה בארה”ב (401K)

עבור רובנו, הנכס המשמעותי ביותר (אחרי בית מגורים) הוא החסכון הפנסיוני שלנו. לרובינו יופקדו בתוכנית, במהלך השנים, מאות אלפי שקלים/דולרים שממתינים לנו לגיל פרישה. ניהול מקצועי של הכסף יניב לנו רווחים עודפים מעבר להפקדות ויבנה לנו תוכנית פנסיה מסודרת וטובה.

למרות האמור לעיל, רובנו נוטים לא להקדיש לנושא את תשומת הלב הראויה בעיקר עקב היות התחום סבוך, עתיר רגולציה ומערב מספר תחומים במקביל (פיננסים, מיסוי והגנות ביטוח). הימנעות מבדיקה ועיסוק בתוכניות הפנסיה, עלול להזיק לנו מבחינת מיקסום התשואה לכסף, בחירת מסלולי הגנה לא מתאימים למשפחה ופגיעה בקצבה בזמן פרישה.

המאמר הבא סוקר את ההבדלים בקרנות הפנסיה בין ישראל לארה”ב ועומד על מספר דגשים שחשוב להכיר בהתנהלות נכונה יותר מול קרן הפנסיה בארה”ב (401k)

המצב בישראל
 • לכל אזרח עובד (שכיר/עצמאי) מגיל 21 ועד גיל פרישה יש תוכנית פנסיונית פעילה (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים) מכוח חוק פנסיה חובה (2008).
 • לתוכנית מופקדים כספים על ידי המעסיק ועל ידי העובד ונשמרים בה לזכות העובד ליום הפרישה לגמלאות.
 • פדיון של הכסף לפני הפרישה מלווה בקנס של 35% בגין הצבירה (*למעט מקרים המאושרים בחוק לביצוע פדיון ללא קנסות).
המצב בארה”ב

לכל עובד עומדת הזכות (לא החובה) לפתוח תוכנית פנסיונית בה הוא יפקיד כספים לטובת פרישה לגמלאות.

ישנם 2 תוכניות/חשבונות פרישה מרכזיים :

1. קופת גמל בשם 401(k).

  • הפקדות כספים על ידי העובד לקופה גוררת, ברוב המקרים, הפקדה מקבילה של המעסיק וכך מתקבלת תוכנית פנסיונית המקבילה לתוכנית בישראל (צבירת כספים המופקדים לחשבון קרן פנסיה ע”י המעסיק והעובד).
  • כספים המופקדים ל 401(k) סגורים לגיל 59.5.
  • משיכה של כסף לפני התקופה האמורה תיגרור מס בשעור של כ- 35% (מס שולי 25% + קנס משיכה בגובה 10%).
  • התוכנית והכספים הצבורים בה רשומים על שם המעסיק ולא על שם העובד באופן אישי. המעסיק גם אחראי לניהול שוטף של הקופה כולל החלטות על מסלולי השקעה. מצ”ב לינק לכתבה שפורסמה בעיתון הארץ שמסבירה את הבעייתיות של הנושא https://www.themarker.com/blogs/dorontsur/BLOG-1.6769476

2. קופת גמל בשם  IRA (Individual Retirement Account).

  • תוכנית היודעת לקבל כספים רק מהעובד (ללא הפקדה מקבילה של המעסיק) ומהווה אלטרנטיבה לעובדים שהמעסיק לא מפקיד להם כספים לתוכנית 401(k) .
  • גם בתוכנית IRA הצבירה סגורה לגיל 59.5 אולם היתרון המרכזי של הקופה טמונה בכך שהכסף יושב 100% על שם העובד וללא יכולת התערבות של המעסיק בהחלטות ההשקעה או בניהול הכסף.
  • יתרונות נוספים לתכנית טמונים בניהול מסלולי השקעה עדיפים, אפשרות למשיכת כספים בדרך של קצבה בגיל פרישה והאפשרות למשיכת כספים ללא מס רווחי הון (בחלק מהקופות).

ההבדל המרכזי בין קרן פנסיה בישראל לקרן פנסיה בארה”ב הוא טמון בעיקרון הבעלות על קרן הפנסיה והכספים הצבורים בה:

 • קרן פנסיה בישראל: מנוהלת באמצעות גוף חיצוני בלתי תלוי ללא יכולת המעסיק להשפיע על ניהול קרן הפנסיה ועל הכספים המופקדים בה.
 • קרן פנסיה בארה”ב: הקרן משוייכת למעסיק ומושפעת על ידו הן ברמת מסלולי ההשקעה, רישום הצבירה ויכולת ניהול הכסף (לעיתים, תלוי בגודל החברה, הקרן מנוהלת פנימית בתוך החברה וחשופה לניגוד עיניינים מובנה)

טיפים לניהול נכון של קופת הפנסיה שלך בארה”ב 401(k)

ללמוד לקבל

אם המעסיק שלך מפקיד לתוכנית 401k במקביל אליך – נצל את המקסימום הפקדה שלו לתוכנית. זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את הצבירה. הפקדות המעסיק שקולות לכסף בחינם

עצת זהב -  אל תוותר על כסף בחינם.
לא לוותר על תוספות אישיות

ממעסיקים שבוחרים להפקיד כסף לתוך תוכנית הפנסיה עבור העובדים עושים זאת בשתי רמות:

הפקדות לתוך התוכנית באופן מלא  100% (dollar-for-dollar)

הפקדות לתוך התוכנית באופן חלקי 50% (50 cents on the dollar)

חלק מהעובדים בוחרים להשקיע בקרן הפנסיה במקביל לאחוזי המעסיק ולא את כל הסכום המותר לפי חוק (בסיס של 19.500$ לשנת 2021) . השקעה של עוד 1% מהשכר הנוכחי תורם באופן משמעותי לסכום הצבירה הכולל של התוכנית בפרישה (אפקט “ריבית דריבית” מוסיף עשרות אחוזים לצבירה הכוללת לפרישה ובא לידי ביטוי בהפרש של עשרות אחוזים בקצבת הפרישה)

עצב זהב - תפריש את המקסימום האפשרי לתוכנית. ישתלם לך בעתיד !

&^+%@$$^#!)&*@*%

לא לפחד להבין את הפנסיה. יש הרבה  מונחים ומושגים זרים ולא ברורים אולם הנושא לא באמת מורכב. קרא את הדוח השנתי שאתה מקבל. תבדוק אותו לבד או בליווי איש מקצוע ותבקש הסבר על מושגים  (ריבית אפקטיבית, דמי ניהול מצבירה, אג”ח, מח”מ וכדומה)

היעזר ברשת על מנת למצוא מידע והסברים פשוטים. לדוגמא : https://www.fool.com/

עצת זהב - תלמד לקרוא הדוח השנתי של קרן הפנסיה. זה לא באמת מורכב
הקפדה על תחזוקה שוטפת

כמו הרבה תחומים בחיים, גם החסכון הפנסיוני שלך זקוק לרענון מחשבה ובחינה מחדש של מסלולי השקעה ואופי התוכנית אחת לתקופה. מומלץ לבצע שינוי והתאמת נכסים (allocation of assets) בהתייחסות לשינויים בגיל, מצב משפחתי, חשיפה לסיכון וכדומה

עצת זהב - צק-אפ פיננסי אחת לחמש שנים
להימנע מרכבת הרים

הפנטזיה להיצמד למניות ספציפיות שיהיו Google  או Tesla הבאים תמיד קיימת. יחד עם זאת, מחקרים מוכיחים כי ברוב המקרים, רוב השוק לא מצליח “לפגוע” במניה כזו והרוב מסיים בפגיעה בשווי התיק. במידה וניהול הפנסיה אינה העיסוק היום יומי שלך, ההמלצה היא לבחור במסלול “עוקב מדד” כגון s&p500 (מדד 500 החברות הגדולו, בשוק האמריקאי). היצמדות למדד מוביל מייצרת תשואה טובה וקבועה והיא תחליף חכם והוגן לרכבת הרים של תשואות עולות ויורדות במניות ספציפיות (מדד s&p500 הניב תשואה מצטברת של 52.77% בשלוש שנים אחרונות)

עצת זהב - תשאירו את הרכבת הרים ללונה פארק. יציבות היא שם המשחק בקרן פנסיה
גיוון זו לא מילה גסה

תוכנית הפנסיה שלך אמורה להיות רק אחד מהערוצים לאסטרטגיית פרישה. חסכונות נוספים כגון בית פרטי, עסק צדדי, פריטי אספנות וחשבונות חסכון נוספים עשויים להיות חלק מתמהיל החסכון לפרישה שלך.

ערוץ חסכון מקובל היא קרן IRA  – מכשיר חסכון להשקעה פרטית המאפשרת מגוון גדול של מסלולי השקעה בניהול אישי ללא מוערבות המעסיק

עצת זהב – להוסיף ערוצי השקעה מקבילים לקרן הפנסיה

הדגשים לעיל הינם במיוחד ללקוחות פעילים בקרן פנסיה. מי שעזב עבודה, בין אם נמצא בארה”ב או חזר לישראל, ההמלצה היא להעביר את הצבירה מתוכנית 401k לקופת IRA. להעברת הצבירה יש מספר יתרונות כאשר הראשית והחשובה ביותר – העברת השליטה והבעלות על הכסף מידי המעסיק (הקודם) לידיים הפרטיות של הלקוח תוך אפשרות לבחירה וניהול השקעות מקצועי

נרשם ואוגד על ידי חברת CrossBorder

CrossBorder הוקמה על מנת לייצר מרכז ידע ויכולות לניהול תוכניות פנסיוניות בחו”ל לישראלים השבים מרילוקיישן – בעיקר מארה”ב.

לרוב הישראלים העוברים לעבוד בחו”ל במסגרת רילוקיישן נפתחה תוכנית פנסיונית. התוכנית מנוהלת בעידוד ותמיכת המעסיק (401k). במהלך השנים התוכניות צוברות סכומי כסף לא מבוטלים הנשמרים לטובת העובד למועד הפרישה לגמלאות (פנסיה). יחד עם זאת, לעובד חסר הידע בניהול הכסף באופן שממקסם את התועלת וללא אפשרות משיכה של הצבירה לפני המועד הקובע (משיכה לפי המועד כפופה לתשלומי קנס/מס גבוהים).

CrossBorder מחזיקה בידע, ביכולת וברשיונות הרגולטוריים על מנת לנהל, לתפעל ולייעץ לישראלים בנוגע לתוכנית הפנסיונית השמורה להם בחו”ל לזמן הפרישה לגמלאות תוך תכנון וראייה מלאה של מכלול התוכניות הפנסיוניות ללקוח הן בישראל והן בחו”ל .

משרדי CrossBorder ממוקמים בשתי שלוחות המהוות מרכזי ידע :

 • גבעתיים, ישראל. מנוהל על ידי אלון טל בעל ניסיון של 15 שנה בשוק ההון הישראל,BA מינהל עסקים בשיווק עם התמחות במימון, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר.
 • סן פרנסיסקו, ארה”ב. מנוהל על ידי אסף אילן בעל ניסיון של 12 שנה בשוק ההון האמריקאי, MBA בכלכלה, בעל רישיון לייעוץ וניהול תיקי השקעות בארה”ב (RIA) מטעם הממשל הפדראלי (Registered Investment Advisor) והסמכה כיועץ פרישה CFP.

 

_________________________________________________________________________________________________________

התניית פטור: האמור לעיל הינו הסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ ביטוחי/מיסויי/משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל מקרה ספציפי חייב להיבחן על ידי בעל מקצוע המתמצא בתחום הרלוונטי לטובת לבדיקה מקיפה של הבעיה/הנושא הנקודתי שבדיון

כתבות דומות

דברים שלא ידעתם על המרכז לקליטה במדע

המרכז לקליטה במדע מעמיד לרשות מדענים ומהנדסים תושבים חוזרים ששהו 5 שנים...

למה צריך לצפות כשעוברים מתפקיד מדען לתפקיד ניהולי בתעשיית ה-Life science? / שני מדינה

מדענים טובים הם אנשים סקרנים לגבי עולמם. הם רוצים לדעת למה דברים...

אבד בתרגום – איך להעביר את קורות החיים שלכם מישראל לעולם / סיון קון

וודאי כבר יצא לכם לשלוח יותר מפעם אחת קורות חיים בעברית למעסיק...

קול קורא לתכניות מו”פ לחוקרים באקדמיה בישראל ובארה”ב ולחברות תעשייתיות בנושאי מזון ותזונה

תאריך אחרון להגשה: 04/06/2023 חטיבות: תשתיות חדשנות תמצית הקול קורא  רשות החדשנות...

קול קורא לתכנית ממשק – יישום מדע בממשל – ההרשמה עומדת להיסגר!‎‎

בוגרות ובוגרי תואר שלישי בכל התחומים: בואו להוביל את השינוי! ממשק – תכנית...

בדרך למעבדה המשוכללת שלי 2 – סדרת וובינרים בשיתוף מכון צוקרמן‎

מכון צוקרמן, יחד עם סיינס אברוד, מכירים היטב את אתגרי המעבר מפוסט-דוק...

כיצד ניגשים לכתיבת מאמר אקדמי מצוין?

המאמר נכתבף נערך ותורגם מאנגלית ע”י שירותי התרגום והעריכה הלשונית של ALE...

אתגרי ויזה לארה”ב – למעוכבי הויזה בטיעון של ‘הליך מנהלי’ Administrative Processing מצד השגרירות/הקונסוליה האמריקאית

משוב זה נועד על מנת לקבל תמונה מלאה של היקף תופעת מעוכבי...

Paving the way back: An interview with Prof. Adam Lampert

משרה נוכחית – פרופ’ חבר, המכון למדעי הסביבה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה...